Analizator Widma Akustycznego

Przedstawiam projekt analizatora widma na ATmega8. Wyświetlanie odbywa się na LCD alfanumercznym – 16*2 lub 24*2 pól (HD44780). Wejście – sygnał audio. Płytka zawiera niezbędny filtr dolnoprzepustowy (chebysheva), stabilizator.

Autorem programu jest Hunterhouse (dziękuje z tego miejsca za bezcenną pomoc w przerabianiu programu). Ja wykonałem schemat, filtr, i płytkę drukowaną. Poniżej kilka fotek, można pobrać też filmy. Tutaj znajduje się rozmowa o przerabianiu programu, polecam lekturę przed wykonaniem urządzenia…

UWAGA – jest nowa lepsza wersja analizatora (V2) – TUTAJ!

Kilka uwag co do montażu.

Zamiast kondensatorów C4 i C5 można wlutować zwory – uC jest to obojętne, i z tego co zauważyłem nie ma różnicy w wyświetlaniu widma. Płytka ma kształt wyświetlacza LCD 16*2, została zaprojektowana w ten sposób aby można było przykręcić ją pod wyświetlacz. Jeśli twój LCD 24*2 ma takie samo umiejscowienie pinów, nie ma problemu. W przypadku wyświetlaczy z pinami po boku (8*2 rzędy) należy odpowiednio połączyć je przewodami. Pola na potencjometry są niewielkie, jeśli nie posiadamy takowych, można podlutować je od strony druku, lub raz ustawić i wlutować dzielniki R. Niestety nie udało mi się bardziej tego upchać, mając do dyspozycji elementy przewlekane. Rezystor „LCD LED” to zasilanie podświetlenia LCD – jeżeli nasz wyświetlacz posiada już rezystory, można wlutować w to miejsce zworę.

Uwagi co do uruchamiania.

Najważniejszą rzeczą to podanie odpowiedniego sygnału do urządzenia. Jego amplituda musi się zawierać w przedziale szyn zasilania, na wysokości 2.5V. Sygnał o większej amplitudzie po przejściu przez WO straci wierzchołki (przester) – uC będzie błędnie liczył widmo.
1.Masę sygnału można podpiąć do „masy analogowej” urządzenia, oznaczonej jako „Agnd” – jest to sztuczna masa zrobiona na dzielniku R 1:1 między szynami zasilania. Sygnał podajemy bezpośrednio pod wejście IN. Jest to wejście WO o dużej impedancji wejściowej.
2.Układ można zasilić symetrycznie -2.5V / +2.5V, (sygnał jak wyżej).
3.Jeśli masa układu i masa sygnału audio MUSZĄ być połączone, trzeba wykonać dzielnik na rezystorach, który podniesie nasz sygnał na wysokość 2.5V. LUB TEŻ pokombinować z kondensatorem odzielającym składową stała, ale należy zadbać aby sygnał zawierał się pomiędzy szynami zasilania.

Kalibracja/regulacja.

Potencjometry R12 i R13 służą do wzmocnienia podanego sygnału dla górnej i dolnej części pasma. Przed wejściem uC sygnał nie powinien być przesterowany. W programie zmieniamy stałą CZULOSC – w dowolnym zakresie (np. od 10 do 50) (znajduje się w jednej z pierwszych linii programu). Po prostu należy ustawic układ tak, aby prawidłowo wskazywał częstotliwość, a wychylenie wg własnego gustu. Polecam jakiś generatorek sinusa na wejście, i oscyloskop przed wejście uC – dopilnujemy aby sygnał nie był przesterowany, i sprawdzimy czy nasze słupki prawidłowo się wychylają.

Filmiki z linku to nagrany układ pracujący wg załączonego schematu. Większy LCD 24*2 teoretycznie powinien chodzić woniej, to logiczne że program ma więcej do liczenia i wyświetlania. Na filmikach jest przeciwnie, mniejszy wyświetlacz chodzi wolniej, da się to zauważyć. Wnioskuje że ma po prostu wolniejszy sterownik, wolniej odpowiada dla uC. Efekt końcowy to w bardzo dużej mierze odpowiednie ustawinie urządzenia, i podanie sygnału na odpowiednim poziomie. Jak widać – da się uzyskać dobry efekt.

Jeszcze sprawa uC – fusebity ustawiamy na „zewnętrzny kwarc z kondensatorami 10-16MHz” (1110), aktywujemy bit CKOPT. Można poeksperymentować z wyższymi wartościami kwarcu. U mnie całość potrafiła bezawaryjnie chodzić przy 27MHz – oczywiście podajemy tę wartość w programie. Zdjęcia przedstawiają pierwszą płytkę, musiałem nanieść na niej pewne poprawki. Ta z załączona jest poprawiona. Pliki EAGLE V4.11e. Po załadowaniu kliknąć RASTNES. Jeśli ktoś zechce wykonać lepszą płytkę, z lepszym filtrem, w smd, itp, usprawnić program – bardzo proszę.

Pobierz wszystkie pliki – *.bas (kod źródłowy bascoma), *.bin *.hex skompilowane, *.png (schemat), *.sch *.brd (EAGLE 4.11), *.pdf (pcb)
English description. I don’t guarantee that is correctly translated! If you have some questions, or see some bugs in this text, or you can help with translate, please contact me. The autor of the program is user Hunterhouse from elektroda.pl forums (login is requaired to send PM). I have made pcb and opamp filter, and give an idea for use with LCD display.


ATTENTION – there is new improved version of analyzer (V2) – HERE!

There is only one notice you must keep to, with format of input signal. It must be between GND and 5V, with amplitude at 2.5V height. You can connect your signal gnd to „agnd” on board, and then signal simply to „IN”. Or, if yours gnd’s (signal and power) must be connected together, then you must create divider with resistors, witch raise your signal from 0v to 2.5v height, and then connect to „IN”. Check signal with oscilloscope before uC, if it is not clipping – this is very important. If opamp clip your signal, then uC will be badly calculating spectrum. The „agnd” on board is just a artificial gnd maked on resistor divider between gnd and 5v.

With R13 and R12 you can set the gain of input signals. Signal is splitted on two signals, higher band (900hz – infinity) is just gained in opamp, and a lower band (0 – 900hz) i filtered in chebyshev filter to cut it at 900hz. This is important too.

If you have display 16*2 then you use the „16*2 program”. In program in first lines, there is „CZULOSC” – you can calibrate the sensitivity. Type there digits between 15 – 40 and check how its working. Compile the file in BASCOM compiler and write to your atmega8. The PCB’s are EAGLE files, you must use the 4.11 version. You must set the fusebits in atmega, to „external quartz with capacitors high freuency”. Other things you can read from scheme.

Other thing is that, you can experiment with the higher crystal. In project is 16MHz, but i give once 27MHz and spectrum was displayed little faster. In that case you must change the „$crystal = 16000000” line in program, and wrote there correct frequency. But if your LCD display is corresponding slowly, there nothing you can do :(. I tested with a 16*2 and 24*2 displays. The 16*2 was much slower than 24*2. This is some kind of absurd, because with bigger LCD (24*2) program has more things to do, but in that configuration 24*2 was displayed much faster than 16*2.

And i forgot, display MUST be the HD44780 – other may do not work.

Download all files – *.bas (bascom source code), *.bin *.hex compiled codes, *.png (scheme), *.sch *.brd (EAGLE 4.11), *.pdf (pcb)
Русское описание (Спасибо Maxis).

внимание – новая улучшенная версия анализатора (V2) –здесь!

Автор программы – пользователь Hunterhouse с форума elektroda.pl (логин – requaired, чтобы отправить ПС). Я сделал схему, печатную плату и фильтр , и дал идею для использования LCD дисплея.

Обратите внимание что входной сигнал должен быть от 0 до 5В (с амплитудой не более 2.5В). Если ваш сигнал превышает данные значения вы должны пропустить его через резистивный делитель напряжения. Проверьте сигнал с помощью осциллографа на входе микроконтроллера не обрезается ли он – это очень важно. Если сигнал обрезается, то анализатор будет ужасно вычислять спектр.

Переменными резисторами R13 и R12 вы можете изменять входной сигнал по напряжению. Далее сигнал делиться на: высокочастотный (900hz – бесконечность) пропускается на микроконтроллер и низкочастотный (0 – 900hz) отсекается фильтром Чебышева.

Если вы используете дисплей 16*2 необходимо прошить микроконтроллер программой “16*2 program”. В программе в первых строчках, есть параметр “CZULOSC” – им вы можете калибровать чувствительность. Впишите туда число от 15 до 40 и проверьте как это работает. Соберите файл в компиляторе BASCOM и прошейте ваш atmega8. PCB’s – файлы EAGLE , необходимо использовать версию 4.11. Вы должны установить fusebits в atmega, как “внешний кварц высокой частоты” (CKOPT=0, все остальные=1). Всё остальное вы можете прочитать из схемы.

Также вы можете экспериментировать с более высокочастотным кварцем. В проекте используется кварц 16MHz, но я однажды поставил 27MHz, и спектр отображался намного быстрее. В этом случае Вы должны изменить строку “$crystal = 16000000 ″, необходимо указать там верную частоту. Но если ваш жидкокристаллический дисплей работает медленно, этим вы ничего не сможете изменить. Я проверял с 16*2 и 24*2 дисплеями. Дисплеи 16*2 были намного медленнее чем 24*2. Это – немного абсурдно, потому что с большим LCD (24*2) программа имеет больше команд для вычисления спектра, но в конфигурации 24*2 спектр отображался намного быстрее чем 16*2.

Дисплей ДОЛЖЕН быть на основе чипа HD44780 – другие могут работать некорректно.

Загрузить все файлы – *.bas (исходный текст программы bascom), *.bin *.hex (отткомпилированные программы), *.png (схема), *.sch *.brd (EAGLE 4.11), *.pdf (печатная плата)

От переводчика:
Данная схема корректно работает с микроконтроллером ATmega8L.
Если у вас работает только 8 первых столбцов на дисплее то проблема решается изменением строк в исходных текстах

Sample_h:
Config Adc = Single , Prescaler = 2 , Reference = Avcc

на строки

Sample_h:
Config Adc = Single , Prescaler = 4 , Reference = Avcc

Номиналы всех резисторов и конденсаторов должны точно соответствовать указанным на схеме, иначе отображаемый спектр не будет соответствовать действительности.
Рекомендуется использовать дисплей с негативным типом подсветки – выглядит намного красивее J.
Если у вас есть вопросы или вы заметили неточности в переводе пожалуйста свяжитесь с автором статьи или со мной. Перевод предоставлен Черкановым Максимом ака maxis (maxis@novline.ru).

VFD 20*2 display
[flashvideo file=”http://www.mm.pl/~kisiel-ket/diy.elektroda.eu.video.server/analizator2.mp4″ image=”http://mdiy.pl/wp-content/uploads/video_images/analizator2.jpg” /]

LCD 24*2 display
[flashvideo file=”http://www.mm.pl/~kisiel-ket/diy.elektroda.eu.video.server/analizator1.mp4″ image=”http://mdiy.pl/wp-content/uploads/video_images/analizator1.jpg” /]

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

91 komentarzy

 1. прошил. на экране 16*2 работают только 8 делений из 16. Что делать?
  т.е.
  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ x x x x x x x x
  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ x x x x x x x x
  Крестиком указанные которые не работают.

  • Super Teil!
   Hab es heute auf der Arbeit nachgebaut und hat nach ein paar Anfangsschwierigkeiten super funtioniert! Vielen Dank an die Entwickler und Programmierer welche hinter diesem Projekt stehen und ihren Gehirnschmalz zum Nulltarif anbieten!

   MfG

 2. Hello, can read cyrilica but can’t write with it :)
  To those ho have this problem: only 8 first poles are displaying… ADC is too much overclocked and with some Mega8 it just stop working.

  Here is the solution.
  In source file *bas find these lines:

  Sample_h:
  Config Adc = Single , Prescaler = 2 , Reference = Avcc

  And change the „prescaler” to 4 or auto and recompile program, or you can experiment with this value.

  _____________________________________

  Jeśli ktoś ma problem: działa tylko 8 pierwszych słupków… ADC jest za bardzo przetaktowany i w niektórych mega8 może zwyczajnie przestać działać. Trzeba odnaleźć w kodzie źródłowym następującą linię:

  Sample_h:
  Config Adc = Single , Prescaler = 2 , Reference = Avcc

  i zmnieić „prescaler” na 4 lub auto i przekompilować program, lub też poeksperymentować samemu z wartościami.

 3. A jeśli samoczynnie podskakują słupki w górnym paśmie to jaka może być przyczyna?

  • Najprawdopodobniej układ przedwzmacniacza się wzbudza, sprawdź zimne luty i jakość zasilania.

 4. Your English translation is fine! Much better than my ability to read your native language.
  I made a 127/128 channel spectrum analyzer using the Microchip PIC line running to a 122×32 GLCD, but it runs much slower, approximately 13 refreshes per second @ 40Mhz at the PIC. I’ve been trying to modify the math in the DFT routines to cut down the number of channels and make it respond faster. Your code has just given me a lot to work with!
  Thanks for posting this…

 5. Hey, thanks for comment. This is not my code, but friend from forum – forgot write this in english description :). Can you post a link to your project?

 6. Hey,
  I made thad analizator but i got problem i dont know how to connect audio signal. Can u draw some schematic please ? And can u tell how to set fuse bits please ? Thanks :D

 7. Hey,
  I made thad amalisator. But i dont know how to connect audio signal. Can u draw some schematic and is signal from pc sound card good enof. Can u write how to set fuse bits. Sry for bad english.

  Thanks :D

 8. mam prosbe ,czy moglbys pdeslac na maila juz skompilowany plik np. hex do atmegi?
  nie robilem tego wczesniej…dzieki

 9. kris – napisz o który wsad ci chodzi, przecież są dwa. No i przede wszystkim, podaj adres!
  …aha, sory, przeciez go podałeś. Hexy wyśle wszystkie, i przy okazji dodałem do paczuszki wyżej.

 10. Witam

  Bardzo podoba mi się twój projekt lecz zamiast atmegi8 chciałbym wykorzystać atmege32 gdyż taką posiadam i tu jest dla mnie wielki problem gdyż nie dam rady samemu przerobić twojego programu pod atmege32 wyświetlacz 16×2 czy mogę liczyć na twoja pomoc lub jakieś wskazówki za odp z góry dzięki.

  Pozdrawiam

 11. Wystarczy tylko zmienić deklarację typu procesora na
  $regfile = "m16def.dat"
  A także zmienić na początku programu piny pod które zostałpodłączony wyświetlacz, czyli
  Const _lcddb4_portx = Porta
  Const _lcddb4_ddrx = Ddra
  Const _lcddb4_pinnumber = 4

  i tak dla każdego pinu, gdzie w „porta” i „ddra” litera „a” oznacza port, a pinnumber pin portu.
  Ostatnią rzeczą jest zmiana wejścia przetworników z których korzystamy, w około połowie programu znajdziemy
  Samplel:
  Timer1 = 0
  Incr Sam
  Sample_l(sam) = Getadc(4)

  oraz nieco niżej
  Sampleh:
  Timer1 = 0
  Incr Sam
  Sample_h(sam) = Getadc(3)

  gdzie w nawiasy getadc() wpisujemy numer przetwornika odpowiednio dla pasma dolnego i górnego. Program powinien się poprawnie skompilować.

 12. Пожалуйста подскажите, что надо изменить в прошивке, чтобы увеличить скорость спадания полос на дисплее. Заранее спасибо.

 13. Witam

  Uruchomilem wersje na atmega32 i smiga ale ostanimi czys kupile sobie 2 atmegi8 i co sie okazalo po wgraniu programu jedna z nich smiga bez problemu wszystkie 16 pul a druga co sie okazalo przetwarza tylko jendym przetwornikiem tzn tylko pierwsze 8 słówpków sie wyświetla nie wiem co jest grane czy atmega uszkodzona czy moze coś innego napweno program jest taki sam w obydwóch a atmegi to atmega8 16PU

 14. Tidus, zobacz mój drugi komentarz, już o tym pisałem… przetwornik ADC jest za bardzo przetaktowany i w niektórych egzemplarzach może po prostu nie działać.

  Trzeba odnaleźć w kodzie źródłowym następującą linię:

  Sample_h:
  Config Adc = Single , Prescaler = 2 , Reference = Avcc

  i zmnienić “prescaler” na 4 lub auto, lub też poeksperymentować samemu. Czym mniejsza wartość tym więcej próbek, ale jak widać przetwornik może się nie wyrabiać i efektem jest brak wyników analizy górnego pasma.

  I jeszcze jedna CENNA wskazówka o której nie pisałem, należy zwracać uwagę na minimalne napięcie zasialnia wzmacniacza operacyjnego który zastosujemy! Zastosowałem LM324 nie bez powodu, pracuje on juz od 3V. Całej podanej amplitudy (+-2.5V) nie przeniesie przy swoich 5V, to jest wiadome, dla tego regulacji wzmocnienia należy dokonywać pod okiem jakiegoś prostego oscyloskopu. Jeśli wierzchołki będą obcięte to jeszcze pół biedy, ale jeśli zastosujemy zamiennik o minimalnym napięciu zasilania powyżej 5V to nie należy spodziewać się kokosów, ba, układ w ogóle może nie działać!

 15. Witam
  Wielkie dzięki za te wskazówki i przepraszam ze nie doczytałem po zmianie prescalera na 4 analizator ruszył bez problemu jescze raz wielkie thx i małe pytanie planuje w przyszłości zakupić lcd 4×20 czy program stworzony przez ciebie w wersji beta działa poprawnie czy mam dać sobie spokój ??

 16. Podobno zawiera jakieś błędy, podobno – bo sam go nie testowałem :) Teraz jak już mam wyświetlacz 4*20, to nie mam już samego analizatora więc nawet nie mam teraz możliwości sprawdzenia. Ale jak byś już uruchamiał i były problemy to się odezwij na mail, coś wymyślimy.

 17. Właśnie ja uruchomiałem analizator 4×20 ale nic nie działa… Wszystko jest dobrze podłączone. Natomiast na lcd 4×20 analizator 2×16 elegancko śmiga… Tak więc manekinen jak możesz popraw błąd w programie..

 18. Witam
  Ja także uruchomiłem analizator widma na lcd 4×20 i działa lecz jest jeden amnkament :
  Defekt jest tylko jeden , mianowicie częstotliwości się powtarzają .
  Pierszy pasek od lewej powtarza się (skacze identycznie z paskiem 11) , 2 z 12 , 3 z 13 , 4 z 14 itd,itd.

 19. U mnie takie coś nie występuje. Puściłem z winamp-a plik testujący od 20Hz do 20kHz i nie zauważyłem żeby coś się powtarzało..

 20. Tidus, twój filtr dolnoprzepustowy nie działa poprawnie. Powinien on tłumić przy ok 900Hz. Jeśli podasz taki sygnał bez filtra na wejście niższego pasma (0-900Hz) to będzie on reagował na częstotliwości od 1KHz wzwyż razem z górnym pasmem i będzie wtedy taki efekt. Podaj sygnał z generatora (w dziale download) i sprawdź dla jakich f to występuje. Sprawdź też oscyloskopem (także w dziale download) przy jakiej f filtr zaczyna tłumić sygnał.

  Mariusz dzięki za poprawkę w programie, do szczęścia brakowało tylko jednego głupiego „return”.

 21. Давно искал нечто подобное. Спасибо.
  К сожалению у нас в городе трудно достать ATMega8, есть только ATMega8L (8 MHz max). Насколько достаточно будет такой частоты?
  P.s. не могли бы прислать мне на почту код для CodeVisionAVR (на C или Assembler)?

 22. For a long time searched for something similar. Thanks.
  Unfortunately at us in city it is difficult to get ATMega8, is only ATMega8L (8 MHz max). Will be such frequency how much enough?
  P.s. Could not send me on mail a code for CodeVisionAVR (on C or Assembler)?

 23. Hi Maxis, these „L” versions supplied from 5V, can work very good overclocked at 16MHz. You can try that. Or if not, it still will be workg good at 8MHz, just a little bit slower than normal. I don’t tried this but should work good, you must only change declaration of frequency in source code ($crystal at the beginning).

  If you ask for code in C, i can not provide that. Source is in bascom compiler. You can download all files from link above pictures, there are source codes, bin and hex, for three versions of displays (i have updated archive with bin files). If overclock of the L version will go bad, then i can provide compiled code for work with 8MHz, but can’t guarantee if it will work good as i not be able to test it.

 24. Thanks, I shall inform on work of the given scheme with ATMega8L

 25. Hi. Thx for this great device. I have made it, but it work not correct, display 16*2, flashing first 8 rows and second flashing too, but they work almost similary, like 2 analizators in 1 display, my english is poor, but understand it i can well. For more details i write in russian )
  Вообщем картина такая, дисплей разделен на две части, и работа их обеих очень похожа друг на друга, тоесть, когда подаются низы, загорается первый столбец и девятый, высокие – загораются 8-й и 16-й столбцы, прошито Prescaler = 4, эксперементировать еще не пробовал т.к. только недавно набрел на эту статью, а конструкцию взял на другом сайте, собственно ранее считал что это их разработка.. Заранее спасибо за советы.

 26. Hi, thx for this real cool device)
  I have a litlle question: why LCD 16*2 show some kind of absurd – frequency does not coincide real soud taken from the program – generator on PC. Maby, somewhere my english is poor, and i also say the same in russian.
  Спасибо за такой модный девайс, украшение неплохое получится, вот правда красота – красотой, а хотелось бы чтоб еще отображаемое соответствовало действительности, у меня дисплей 16*2, подключена вся конструкция к компу, на котором запущена программа – генератор, с помощь которой я подаю сигналы различных частот на вход анализатора, и наблюдаю если честно, такую ересь… на участке высоких частот что-то более-менее похоже на правду, но низы и середина(вообще толком ее нет, я и не нашл обработки ее в исходниках) – там кошмар какой-то, это таки должно быть? Видео могу предоставить…

 27. Witam
  Do swojego analizatora wgrałem poprawiona wersje programu pod lcd 4×20 i co się okazało przez pierwsze 5 min sukces wszystko śmigało bez problemu lec po tym czasie :
  analizator „zamrażał wskazania” lub wyświetlał nieregularnie różne dziwne znaki, po wyłączeniu ponownie chodził dobrze i znowu się zawiesił, przykładowo ten sam moduł przeprogramowany na lcd 2×16 działa może wiecie o co chodzi może ja jakiś błąd popełniłem ??

  Pozdrawiam

 28. Nologin, i understand your problem. I think you have problem with frequency filter for low band (first 8 rows) when you give not-or bad-filtered signal to lower band, and given frequency will be above 900Hz, then 8 first rows will be answering togheter with next 8 rows – like you said. First of all check with oscilloscope if filter works correctly – if it cuts signals above 900Hz. Parts (capacitors and resistors) in this filter must be identical as in schematic. And do not except great frequency response, this is only a toy, simple effect.

 29. Tidus, szczerze powiem że nie mam pojęcia. Jest to typowy objaw zbyt długich przewodów wyświetlacza lub zakłóceń z zasilania, ale skoro inny program działa to raczej nie to. Błąd w programie też należało by wykluczyć skoro działał aż przez 5 minut, a po za tym Mariuszowi działa. Mam nadzieje że włączyłeś fusebit CKOPT tak jak pisałem? I jak z tym powtarzaniem się słupków z dolnego i górnego pasma, rozwiązałeś? Widzisz kolea z Rosji ma ten sam problem, przecież tam nie ma nic po za tym filtrem analogowym który trzeba tylko dobrze poskładać :)

 30. прошил. на экране 16*2 работают только 10 верхних делений из 16, и то криво. Что делать?
  т.е.
  x x x x x x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
  x x x x x x x x x x x x x x x x
  Крестиком указанные которые не работают.
  Причём и на старой и на новой прошивке.
  Фото – http://upload.citynov.ru/date/12-08-09/2751-citynov-umg.jpg

 31. Исравил, оказалась ошибка при мантаже. Всё работает и очень красиво)

 32. Подойдет ли для этой схемы дисплей WH1602B?

 33. Zloch, да, я собрал себе с этим дисплеем – работает отлично.

 34. Еще вопросик, какой номинал у резистора R5?

 35. Zloch, R5 is for LCD backlight. With this resistor you can set brightness of backlight, put whatever you like (from 0ohm to 1Kohm or ever higher, depends on leds type and on that, if you have builded-in resistor in lcd for current limit).

 36. а можно подробнее о Fusebits? какие галочки конкретно выставлять при программировании?

 37. Я так понял что фюзы Skopt и все cksel должны быть запрограммированы?

 38. Zloch, CKOPT=0, все остальные=1. Если прошиваешь с помощью CodeVisionAVR то выглядеть должно так:
  http://upload.citynov.ru/date/31-08-09/3033-citynov-uhn.jpg

 39. Ребята, сбросьте плиз откомпилированную нормальную прошивку на 16″2 ато я никак не могу откомпиллировать и прописать Prescaller. Огромное спасибо!!!

 40. Eternal-Smoke

  А нет ли у кого исходника на ассемблере или может Си, а то я никак не могу разобраться :(

 41. Cześć mam pytanie czy układ który jest na zdjeciach pokazany to gotowa płytka i czy jak ja zrobie to według nich a potem wprowadze do atmegi program to to zadziała ?

 42. Oczywiście, to gotowy układ. Pamiętaj tylko że elementy filtra muszą być identyczne jak na schemacie.

 43. Dzieki mam jeszcze tylko jedno pytanie , nie wiem jakim napieciem zasilic ten układ ? wydaje mi sie ze to bedzie 9V lub 12V ?

 44. Zrobiłem cały układ według schematu tylko nie wiem jakie napięcie mam podać do układu , oraz co mam podpiąć do wejścia układu ? Pisze ze ma byc 2,5V symetrycznie??? a nie wiem o co w tym chodzi i jak to podpiąć ? a do wejścia mam podpiąć sygnał który idzie do głośników tak ? Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam Adam

 45. На основе исходников Hunterhouse мною изготовлена цветомузыка. Могу ли я опубликовать её на своём сайте с указание, что исходники использовались от Hunterhouse? Также прошу разрешения на публикацию русскоязычной версии анализатора.

  On the basis of the source Hunterhouse I made color music. Can I publish it on your site with an indication that the sources used by Hunterhouse? Also, ask permission to publish the Russian version of the analyzer.

 46. Мужики пришлите прошивку отлаженную для lcd16x2, а то у меня пол индикатора работает

 47. Купил дисплей WH2402A-CML-CT#. Но не могу найти описание сего девайса. Не знаю теперь как его подключить к схеме – 18 контактов вместо 16. Может кто подскажет чего?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są: