Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) – napraw fusebity

mega_fusebit_doctor_1Atmega fusebit doctor, jak sama nazwa mówi, to urządzenie do naprawienia nieumiejętnie przestawionych fusebitów w mikrokontrolerach z rodziny AVR. Największymi problemami jest ustawienie nieprawidłowego źródła zegarowego (fusebity CKSEL), wyłączenie programowania SPI (fusebit SPIEN), lub ustawienie pinu reset w tryb I/O (fusebit RSTDISBL). To proste urządzenie w ułamek sekundy naprawi mikrokontroler nadając mu ustawienia fabryczne.

O ile w pierwszym wypadku można poratować się generatorem zegarowym lub generatorem RC/kwarcowym, to w drugim i trzecim przywrócenie mikrokontrolera do życia nie jest możliwe przy pomocy programatora szeregowego SPI. Mało osób decyduje się na budowę programatora równoległego, a to dla tego że jest niewygodny w użyciu, a to dla tego że taniej kupić nowy mikrokontroler niż się bawić w jakieś naprawy. Na dłuższą metę jednak, zbudowanie tego urządzenia okazuje się bardzo dobrym pomysłem.

Przedstawiane urządzenie wykorzystuje możliwość programowania równoległego oraz szeregowego wysokonapięciowego. Są to metody programowania pozwalające dobrać się do układu z wyłączonym resetem czy isp:
HVPP = high voltage parallel programming = wysokonapięciowe programowanie równoległe.
HVSP = high voltage serial programming = wysokonapięciowe programowanie szeregowe.

Lista obsługiwanych układów:
Urządzenie obsługuje obecnie 145 układów, choć nie ze wszystkimi było testowane. Testowane układy są podświetlone na zielono. Zgłaszasz problem – wydaję poprawkę :)
1kB:
AT90s1200, Attiny11, Attiny12, Attiny13/A, Attiny15
2kB:
Attiny2313/A, Attiny24/A, Attiny26, Attiny261/A, Attiny28, AT90s2333, Attiny22, Attiny25, AT90s2313, AT90s2323, AT90s2343
4kB:
Atmega48/A, Atmega48P/PA, Attiny461/A, Attiny43U, Attiny4313, Attiny44/A, Attiny48, AT90s4433, AT90s4414, AT90s4434, Attiny45
8kB:
Atmega8515, Atmega8535, Atmega8/A, Atmega88/A, Atmega88P/PA, AT90pwm1, AT90pwm2, AT90pwm2B, AT90pwm3, AT90pwm3B, AT90pwm81, AT90usb82, Attiny84, Attiny85, Attiny861/A, Attiny87, Attiny88, AT90s8515, AT90s8535
16kB:
Atmega16/A, Atmega16U2, Atmega16U4, Atmega16M1, Atmega161, Atmega162, Atmega163, Atmega164A, Atmega164P/PA, Atmega165A/P/PA, Atmega168/A, Atmega168P/PA, Atmega169A/PA, Attiny167, AT90pwm216, AT90pwm316, AT90usb162
32kB:
Atmega32/A, Atmega32C1, Atmega323/A, Atmega32U2, Atmega32U4, Atmega32U6, Atmega32M1, Atmega324A, Atmega324P, Atmega324PA, Atmega325, Atmega3250, Atmega325A/PA, Atmega3250A/PA, Atmega328, Atmega328P, Atmega329, Atmega3290, Atmega329A/PA, Atmega3290A/PA, AT90can32
64kB:
Atmega64/A, Atmega64C1, Atmega64M1, Atmega649, Atmega6490, Atmega649A/P, Atmega6490A/P, Atmega640, Atmega644/A, Atmega644P/PA, Atmega645, Atmega645A/P, Atmega6450, Atmega6450A/P, AT90usb646, AT90usb647, AT90can64
128kB:
Atmega103, Atmega128/A, Atmega1280, Atmega1281, Atmega1284, Atmega1284P, AT90usb1286, AT90usb1287, AT90can128
256kB:
Atmega2560, Atmega2561

Opis:
Urządzenie jest niezwykle proste i tanie w budowie, wystarczy tylko Atmega8 (lub kompatybilny, patrz dalej) w roli doktora, dwie diody LED, zworka, stabilizator, tranzystory. Wystarczy podłączyć „uwalony” uC i wcisnąc przycisk START a układ wykona żądaną operację i nasz pacjent zostanie przywrócony do życia. Na płytce znajdują się trzy gniazda, dla procesorów zgodnych pinowo z atmega8, atmega16, i attiny2313 – czyli takich najpopularniejszych. Dodatkowo na płytce znajduje się złącze goldpin żeńskie z wyprowadzonymi wszystkimi potrzebnymi sygnałami, do podłączania adapterów:
#1 HVPP adapter” jako rozszerzenie HVPP dla procesorów kompatybilnych z 20pin Attiny26 oraz 40pin Atmega8515
HVSP adapter” dla procesorów HVSP 8pin oraz 14 pin attiny, których nie można programować równolegle z powodu zbyt małej ilości pinów.
Istnieje możliwość wykonania własnych dodatkowych adapterów pod inne rodzaje procesorów w obudowach DIP czy też SMD. Nie trzeba jednak wykonywać adaptera aby naprawić jeden procek, można to zrobić przy pomocy płytki stykowej łącząc sygnały z odpowiednimi pinami. Jak? Zajrzyj do noty katalogowej twojego AVRa, przejdź do „memory programming” a następnie „parallel programming” – nazwy sygnałów i pinów jak na tacy. Wszystkie piny są podpisane pod podstawką DIP40, a w załączniku znajduje się też projekt „pustego” adaptera. Płytka jednostronna, o wymiarach 55mm x 92mm. Na wierzchniej części należy wlutować kilka zworek, lub, płytkę można wykonać także jako dwustronną. Zasilanie 12V stabilizowane. Rezystory R7 do R23 moga mieć wartości od 100 ohm do 1K, proponuję raczej 330ohm. Należy pamiętać że trzy piny bitów z linii danych są także wykorzystywane przez programator ISP do aktualizacji programu – urządzenie nie będzie prawidłowo działało jeśli np podlutujemy się do nich z programatorem.

UWAGA!
Podczas montażu podstawki DIP40 należy usunąć z niej metalowe złącza od 29 do 37 pinu! Ścieżki przechodzące w tych miejscach nie mogą zostać elektrycznie połączone z pinami włożonego procesora, a biegną tamtędy aby uprościć samą płytkę. Na obrazku po lewej zaznaczyłem które to piny.

Działanie układu:
Zworka ALLOW ERASE zezwala na wymazanie całej pamięci w przypadku ustawionych Lockbitów (bez ich wykasowania nie jest możliwe przestawienie Fusebitów). Po podłączeniu układu i wciśnięciu przycisku START program inicjuje tryb programowania wysokonapięciowego. Czy jest to HVSP czy HVPP zależy od konfiguracji sprzętowej, po ludzku mówiąc, układ sam wykryje włożony adapter HVSP i automatycznie będzie w tym trybie pracował. Bez tego adaptera pracuje w trybie HVPP. Pierwsze co układ robi, to czeka na stan wysoki na pinie RDY/BSY co oznacza prawidłowe wejście w tryb programowania. Po tym odczytuje sygnaturę podłączonego mikrokontrolera i sprawdza czy jest w stanie go obsłużyć. Następny krok to wymazanie całej pamięci jeśli użytkownik na to zezwolił. Następnie sprawdzane są lockbity, i jeśli nie blokują dostępu, doktor odczytuje fusebity i porównuje je z fabrycznymi zapisanymi w bazie. Jeśli się różnią, zapisuje te fabryczne, uwzględniając czy dany model pacjenta posiada extended fusebits, czy nie. Niektóre starsze układy AVR mają jedynie jeden bajt fusków – LOW – i to także jest brane pod uwagę. Program na końcu weryfikuje poprawność zapisanych danych i zapala odpowiednią diodę.

Oznaczenia diod:
świeci zielona – fusebity naprawione i zweryfikowane, układ naprawiony. Jeśli jest ustawione zabezpieczenie lockbit, to tylko sprawdza czy fuski odpowiadają fabrycznym, i jeśli tak to także zapali tę diodę.
świeci czerwona – problem z odczytaniem sygnatury, brak układu, lub brak sygnatury w bazie.
migająca zielona – sygnatura odczytana, fusebity się nie zgadzają z fabrycznymi, ale ustawione są lockbity i trzeba zezwolić na wymazanie pamięci aby je naprawić (czytaj dalej).
migająca czerwona – sygnatura odczytana, lockbity wyłączone, ale nie można z jakichś powodów zapisać nowych fusebitów.

Terminal:
Terminal jest tylko opcjonalny, urządzenie działa bez niego a wszystkiego dowiemy się z samych diod…
Na płytce dodatkowo znajduje się złącze opisane jako RS232, jest to wyjście UARTa, podłączając się pod nie, dowiemy się wszystkiego o przebiegu operacji naprawy – przykładowe zrzuty w galerii poniżej. Informacje przez uart są wysyłane na bieżąco. Aby połączyć urządzenie z komputerem, użyć należy odpowiedniego konwertera. Jeśli w komputerze mamy gniazdo COM dla RS232, użyć można prostego konwertera zbudowanego w oparciu o układ MAX232 (np taki). Jeśli używamy laptopa, użyć należy konwertera na USB (może być taki lub taki).

Ustawienia dla terminala:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none

Inne:
W roli układu-doktora można użyć jednego z następujących mikrokontrolerów: Atmega8, Atmega88, Atmega88P, Atmega168, Atmega168P, Atmega328, Atmega328P – oraz ich nowsze/niskonapięciowe wersje „A” czy też „L”. Wsady znajdują się w odpowiednio opisanych folderach.
Zasilanie układu to stabilizowane 12V. Większe napięcie może uszkodzić naprawiany układ!

Program został napisany na podstawie opisu programowania równoległego oraz szeregowego wysokonapięciowego, zawartego w każdej z not katalogowych mikrokontrolerów AVR, (memory programming – parallel/serial programming). Projekt rozpoczęty jeszcze w 2008 roku, ale z braku czasu porzucony, teraz (2010) wykonany na nowo. Jeśli szukasz dedykowanego urządzenia do odblokowania procesorów Attiny, sprawdź mój poprzedni projekt, Attiny fusebit doctor. W projekcie ujawniły się jednak błędy a nie jest on już rozwijany z powodu powstania „Atmega fusebit doctor” który obsługuje wszystkie procesorki Attiny. Opublikowałem tam jednak kod źródłowy, i posiłkując się w/w rozdziałem noty katalogowej, można szybko zrozumieć omawiany mechanizm.

Fusebity:
Wewnętrzny zegar 1MHz oraz włączony bit EESAVE, patrz plik README.
Jeśli używasz nowego układu w roli doktora, to nie musisz nic przestawiać ponieważ fabryczne ustawienia są dobre i układ działa już na wewnętrznym 1MHz. Bit EESAVE nie jest konieczny, powoduje on że zawartość pamięci eeprom nie jest kasowana w przypadku aktualizacji programu – w eeprom układ zapisuje licznik naprawionych układów, którego wartość jest słana po rs232 w celach czysto statystycznych. Więc olej ten fusebit jeśli chcesz.AKTUALIZACJA 2.1X DAJE NOWĄ FUNKCJONALNOŚĆ!

Wyślij własne fusebity i lockbity przez terminal, pracuj z układami z uszkodzoną sygnaturą. Jeśli dołączysz pin Tx terminala do pinu RX doctora – tryb manualny uruchomi się automatycznie. Wymaga to aby pin Tx terminala był w stanie wysokim w czasie bezczynności, musi on podciągnąć rezystor ściągający 10K. Jeśli tak się nie stanie (połączenie przychodzące odłączone) to doctor będzie pracował w trybie automatycznym (jak dotychczas).

CO I JAK:
Najpierw, doctor odczyta sygnaturę. Jeśli odczyt się nie powiedzie, poprosi o ręczne jej wpisanie. Wpisz dwa ostatnie bajty sygnatury w HEX (4 znaki) i wduś enter.

Następnie doctor spróbuje odczytać układ na podstawie podanej sygnatury.
Jeśli się powiedzie, wybierz jedną z opcji:
1 – write fusebits – zapis fusebitów wartościami z bufora (początkowo fabryczne).
2 – modify fusebits – opcja pozwala na ręczną zmianę fusebitów, dane w buforze się zmienią. Wpisz jeden bajt w HEX (2 znaki) i wduś enter. Powtarzaj dla każdego bajtu (jeśli istnieje).
3 – set lockbits – wpisz wartość lockbajtu, jeden bajt w HEX (2 znaki) i wduś enter.
Pamiętaj że nieużywane bity zawsze muszą być 1! Np, jeśli chcesz włączyć LB1 i LB2, wpisz FC (11111100)
4 – erase the chip – wymazanie całej pamięci i lockbitów, dla bezpieczeństwa wymagana zworka „allow erase”.
5 – end – zakończ programowanie i zwolnij napięcia – można wyjąć układ.

Zobacz jak został naprawiony Attiny13 z uszkodzoną sygnaturą.
Zobacz jak ten sam układ został z powrotem „zepsuty”.
Nie sugeruj się diodami w trybie manualnym – migają jak chcą :)
UWAGA – Firmware 2.1x WYMAGA aktualizacji płytki do wersji 2h!


Galeria:


Pliki:

POBIERZ – ARCHIWUM wszystkich poprzednich aktualizacji. Wsady + płytki.
Historia zmian w pliku README. -WERSJA SMD TUTAJ-
Nie musisz tego pobierać, najnowszy komplet plików znajduje się poniżej.


POBIERZ – AKTUALIZACJA #11, 30.04.2011:
Program ver.2.11 – poprawki
Fusebity: patrz plik README

Poprawiono błąd nie zapisywania się fusebajta HIGH (dotyczy wszystkich procków!)
To „tylko” literówka którą sieknąłem przy optymalizowaniu programu do 2.10 :)

POBIERZ – Adapter SMD:
4 pola układów, kompatybilnych z: T2313, M8, M16, M128 – wszystkie przetestowane.
Do dociśnięcia układu należy użyć silnych spinaczy do papieru.

Powiadomienia o nowych aktualizacjach – twitter.com/manekinen


FAQ – czyli często zadawane Pytania i Odpowiedzi: (aktualizacja 2014-02-01)

P: Brak żadnego znaku życia, diody się nie zapalają.
O: Poważne błędy na płytce lub źle zaprogramowany procesor.

P: Zapala się czerwona dioda.
O: Procesor nie jest rozpoznawany. Wykonaj pomiar napięć. W czasie bezczynności, zmierz napięcia na liniach +12 RESET oraz +5 SUPPLY w złączu goldpin żeńskim – powinny wynosić 0V, lub być bliskie 0V. Po naciśnięciu przycisku START, napięcia te na czas około sekundy powędrują do wartości bliskich +5V oraz +12V. Jeśli jest inaczej, upewnij się że użyłeś dobrych tranzystorów i wlutowałeś je poprawnie.

P: Zapala się czerwona dioda.
O:Błędy na płytce, ścieżki są gęsto upakowane i bardzo możliwe że jest gdzieś niewidoczna przerwa, zwarcie, lub zimny lut. Sprawdź wszystko miernikiem, ale DOKŁADNIE.

P: Zapala się czerwona dioda.
O: Podłącz urządzenie do terminala aby odebrać log z naprawy. Wciśnij start aby odebrać dane.

P: Odebrano „Init programming…” i nic więcej – LUB – odebrana sygnatura to „00 01 02″ lub „FF FF FF”.
O: Włożony procesor jest uszkodzony, lub występują błędy na płytce – patrz wyżej.

P: Odebrana sygnatura to „1E 90 00″, ” 1E 1E 1E”, lub coś podobnego (przypominającego sensowne dane)
O: Włożony procesor jest sprawny, inicjuje się, na płytce są zwarcia na liniach DATA, BS, XA.

P: Zapaliła się zielona dioda / odebrano „Verifying… – OK!” ale procesor nadal nie działa w zwykłym programatorze
O: Fusebity na 100% zostały naprawione, procesor posiada uszkodzony sprzętowy SPI lub posiada inne uszkodzenie.

P: Co w logu robi „Read Signature… FAIL!” oraz „Trying T2313 pinout… OK”?
O: Wszystkie układy z 20pinami trzeba traktować nieco inaczej. Urządzenie domyślnie próbuje odczytać procesor wg standardowego schematu, i jeśli się to nie powiedzie („FAIL!”), to próbuje schematu dla ukłaów 20pinowych zgodnych z T2313 i dopiero układ zostaje odczytany. Jest to normalne zachowanie, nie jest to żaden błąd.

P: Co na początku logu robią krzaki typu „<[2J" ?
O: Jest to sekwencja czyszczenia ekranu terminala, w ustawieniach włącz emulację „VT100″.

P: Próbuję wysłać znaki na terminal w wersji 2.10, ale żadne się nie pojawiają.
O: Upewnij się że w ustawieniach terminala opcję handshake ustawiłeś na NONE.

P: Po wpisaniu znaków nie mogę ich zatwierdzić enterem i wpisać kolejnych.
O: Przy wciśnięciu „enter/return” terminal musi wysłać znaki CRLF, sprawdź w jego ustawieniach.

P: To mi nadal nie pomaga, próbowałem wszystkiego i ciągle mam problem.
O: Zapytaj w komentarzach poniżej :) Podaj wersję softu oraz wersję płytki z którymi walczysz. Wklej odebrany log naprawy (w formie tekstowej).

P: Czy rezystory szeregowe 1K (R7 do R23) są tu na prawdę potrzebne?
O: Nie, możesz zbudować układ bez nich. Pamiętaj jednak, że jeśli z jakiegoś powodu pacjent nie wejdzie w tryb programowania i będzie wykonywał swój kod, to konflikt stanów na pinach obydwu mikrokontrolerów może je nieodwracalnie uszkodzić. Te rezystory są zabezpieczeniem przed takimi sytuacjami, i sugeruję zbudowanie pełnego układu wg schematu.

P: Rezystory ściągające linie 12V i 5V (R24 i R27) dosyć mocno się grzeją w trybie ręcznym, układ przez to pobiera sporo prądu, czy mogę je zmienić na jakieś większe?
O: Tak, ale układ może działać niepoprawnie ze wszystkimi pacjentami. Napięcia podczas spoczynku muszą mieć wartości bliskie 0V, a podczas załączania i wyłączania tych napięć zbocza powinny być odpowiednio strome aby zachować zależności czasowe (patrz nota, inicjowanie programowania wysokonapięciowego). Jako że w układzie zastosowane są zwykłe tranzystory bipolarne, te rezystory gwarantują zachowanie powyższych wymogów. Ciekawym przypadkiem z jakim się spotkałem była attiny2313 w której zapisywały się wszystkie fuski oprócz RSTDISBL, ponieważ jak się okazało poprzez nieodpowiednio strome zbocza napięcia 12V, procesor prawdopodobnie pracował w trybie równoległym ale nie wysokonapięciowym i nie pozwalał na zmianę tego fuska – jest to moja własna interpretacja także mogę się mylić.

P: Mój procesor jest odczytywany ale doctor nie może zmienić w nim fusebitów, mimo tego że mam założoną zworkę allow erase.
O: Jeśli programator ISP również nie potrafi zmienić fusków ale je odczytuje, to pacjent jest uszkodzony i nic z tym nie zrobimy.

P: Bez włożonego pacjenta układ zachowuje się dziwnie, zawiesza się, a jak przystawię palec do płytki to rusza.
O: Układ nie jest przeznaczony do pracy „na pusto”. Dzieje się tak, ponieważ przy próbie inicjacji trybu wysokonapięciowego, układ czeka na stan wysoki od pacjenta na pinie RDY. Pin ten nie jest ściągnięty do masy i zachowuje się jako wejście o wysokiej impedancji, dla tego ładunek elektrostatyczny z palca jest odczytywany jako stan wysoki i układ rusza dalej z programem.

P: Nie wyświetlają mi się nazwy układów w logu, zamiast nich jest „no names in 8kB ver”.
O: Nazwy nie są wyświetlane przy korzystaniu ze wsadów 8kB, t.j. dla atmega8 i atmega88 – ponieważ nazwy nie mieszczą się w ich pamięci. Jeśli zależy ci na wyświetlaniu nazw, użyj układu atmega168 lub atmega328 i wgraj odpowiedni wsad.

ZAWSZE wgrywaj najnowszą wersję wsadu. Pliki hex oraz bin to wsady dla pamięci flash, użyj jednego z nich. Pamięci eeprom nie programujemy.

Русский перевод – Евгений из GetChip Блог.


1 046 Komentarzy

 1. zasepa pisze:

  Czytałem kilka razu opis ale nie wiem jak przejść na automatyczny :( Zmieniłem tranzystory sterujące linie reset i program ruszył odczytał fusebity i zapalił zielona dioda i tera świeci ciągle. Jak przejść na tryb automatyczny?
  Wielkie dzięki za pomoc

 2. zasepa pisze:

  Udało mi się przejść na automatyczny tryb. Miga ciągle czerwona dioda.

  AUTOMATIC HVPP MODE

  Init programming… DONE
  Read signature… 1E 98 01
  Searching chip… Atmega2560
  Chip erase… DONE
  Read fusebits… L:62 H:D2 E:FF
  Should be… L:62 H:99 E:FF
  Lockbits… DISABLED (FF)
  Writing 62 99 FF… DONE
  Verifying… L:62 H:D2 E:FF- FAIL!
  Please try again…
  Thank You

  To chyba nie wróży nic dobrego :(
  Jakieś 2 tygodnie temu to samo stało się mi z poprzednia atmega2560.
  Proszę o pomoc

  • manekinen pisze:

   Komunikacja wygląda dobrze, także na płytce/stykówce błędów raczej nie masz, możesz dla pewności podpiąć jakiś zdrowy układ aby się upewnić.

   Z tego co widzę po fuskach to bit SPIEN jest włączony, wewnętrzny zegar z podziałem na 8 aktywny, więc komunikacja z programatorem ISP chyba jest?

   To nie wygląda dobrze, miałem już przypadki że pamięć „zamarzała”, czytać się dało układ nawet działał ale zapisać już nie. Sprawdź swój układ w którym używasz tej 2560, źle zaprojektowane zasilanie, szpilki itd mogą być powodem takich uszkodzeń. Również samo programowanie przy niestabilnym zaśmieconym zasilaniu, lub mocno przetaktowanym uC, jest dosyć ryzykowne. Pod tym projektem jest już prawie tysiąc komentarzy, sporo dziwnych przypadków uszkodzeń można w nich wyczytać.

 3. zasepa pisze:

  Podłączyłem programator usbasp za 10 razem udało mi się odczytać sygnaturę (korzystam z MKavrCalkualtor) po czym znów przez 10 razy nie mogłem jej odczytać. Ale gdy znów się udało to spróbowałem zmienić fusebity. Odznaczyłem podział prze 8 i zaznaczyłem taktowanie wewnętrzne 8Mhz. Przy zapisie wyświetlił się błąd weryfikacji i już nie mogę odczytać uC. Przy ostatnim wgrywaniu programu miałem podpięta kartę SD do uC może ona zakłócała transmisję.?? Chyba to już koniec z nimi :( :(

  • manekinen pisze:

   Ciągle podajesz za mało szczegółów. Czy ten uC siedzi obecnie w jakimś układzie z innymi peryferiami? Jego linie są przez nie obciążone? Pisałeś o karcie SD, co z poziomami napięć? Jak je konwertujesz? Jakim napięciem zasilasz cały układ, jakimi napięciami programowałeś przez programator ISP? Podejrzewam że masz jakiś okropny błąd w schemacie/płytce i dla tego są takie jaja, jeśli tego nie wyeliminujesz to uszkodzisz kolejne procki. Poproś na jakimś forum o weryfikację twojego układu, możesz również wrzucić go tutaj, mogę zerknąć.

 4. Oliver pisze:

  I wonder how HVSP and the automatic recognition works.
  I can’t find a schematic or PCB for the HVSP Adapter in the arcives. There are only some GIF files but the Names on the Pins are other than the Names on the AVR-Doc PCB.
  I have a ATtiny85 with disabled Reset. I tryed to find out the connections from the photos and soldered the ATtiny to the AVR-Doc with some wires.
  P0 -> XA1
  P1 -> XA2
  P2 -> BS1
  P3 -> RDY
  P4 -> PAG
  P5 -> +12V
  VCC -> +5V
  GND -> GND

  But the AVR-Doc stays in HVPP mode and doesn’t recognize the ATtiny.
  What’s the problem?

  • manekinen pisze:

   Hello. Download #11 update, pcbs and schematics for adapters are in the „adapters” folder.

   HVSP adapter recognition is made by detecting connection from XTAL1 to OE (see hvsp adapter schematic).

 5. Jace\k pisze:

  Witam. Zbudowałem układ w najnowszej wersji na uniwersalnej płytce drukowanej i mam dziwny problem. Gdy w podstawkę 40 pin włożę ATmega16A wszystko działa prawidłowo, zapala się zielona dioda. Kiedy włożę ATmega644PA układ nie daje znaków życia, nie zapala się żadna dioda. Nie wiem, czy to uC jest uszkodzony, czy coś innego. Proszę o pomoc.

  • manekinen pisze:

   Najprawdopodobniej to trup. Możesz jeszcze sprawdzić co sie pokazuje w terminalu, ale podejrzewam że nawet nie wchodzi w tryb programowania.

  • Jacek pisze:

   Powiem Tobie, że.. ATmega644PA działa! Wiesz, jak to zrobiłem? :) Już praktycznie nie dając sobie nadziei na jej działanie: wziąłem kawałek kabla, jedną końcówkę podłączyłem do 5V na płytce, a drugą zwarłem z wyjściem TxD mojej ATmega644. Po opisie układu doszedłem do wniosku, że to może tak działać. Udało się! Z początku miałem jakieś dziwne problemy, bo raz mrugała zielona dioda, drugim – czerwona, aż w końcu na stałe zaświeciła się zielona! Ucieszony wyjąłem uC i włożyłem w płytkę stykową, gdzie miałem podłączony programator. Program wykrył ATmege prawidłowo. Dzięki za takie urządzenie, bo bez niego bym musiał wydawać kolejne 30zł ;)
   Pozdrawiam

  • manekinen pisze:

   wziąłem kawałek kabla, jedną końcówkę podłączyłem do 5V na płytce, a drugą zwarłem z wyjściem TxD mojej ATmega644. Po opisie układu doszedłem do wniosku, że to może tak działać.

   Że co? Skąd taki pomysł? Przecież to bez sensu i nie ma prawa działać. Lepiej poszukaj błędu na płytce bo coś może nie łączyć.

 6. Maciej pisze:

  Witam!!
  W całym tym układzie brakuje mi tylko jednego , w trybie manualnym powinien być jeszcze jeden punkt w którym możemy sobie znienić sygnaturę procka mimo że układ odczyta sygnaturę,
  spotkałem się z atmegami które miały zmienioną sygnaturę przez „Arduino” i ni jak nie można przywrócić właściwej sygnatury,np.
  Mega328 miała po „Arduino” końcówkę sygnatury „14” a powinna mieć „OF”.
  Pozdrawiam serdecznie !!
  maciej

  • manekinen pisze:

   Sygnatury nie da się zmieniać. Czasem zostaje ona zmieniona na wskutek jakiegoś błędu, taka przypadłość avr.

 7. Michał pisze:

  Znalazłem błąd. Po podłączeniu AtMegi8 układ zaprogramował na 2MHz, a nie na 1MHz, jak powinno być fabrycznie.

  • manekinen pisze:

   Nie nie, układ ustawia E1 D9 co oznacza 1MHz. Jeśli wskakuje co innego to szukaj błędu w innym miejscu.

 8. Michał pisze:

  Zwracam honor. Do grupy AtMeg8 wpadła mi jedna AtMega88 i akurat ją wziąłem do przetestowania. Układ działa tak jak trzeba :)

 9. Yuri pisze:

  Hi

  I’m getting Received “Init programming…” and nothing more (without patient).

  Even if I’m taking chip (Atmega328) out of the doctor and just trying to power it – result is the same. stuck on „Init programming…”. Fuses are 0x62 0xD9 0x07.

  While in this state, there is +5V on PIN-13 (constantly)

  Tried with 2 chips (Atmega328 and Atmega328P) – same result. Any idea ?

  • manekinen pisze:

   I think i don’t understand what are you trying to do. Run the circuit without a patient chip? Why?

  • Russell pisze:

   I had the same result as you did. The posted video here, shows a no chip condition posted on the terminal. Apparently older versions of the firmware worked this way. The newer 2.1X terminal UPDATE doesn’t seem to give a „no Chip” result, it just hangs on Init programming like you said. Put in a chip and push the button, it should start after that. It seemed like before I flashed the exteneded fuse to 07 from FF, I don’t remember it doing that.

  • Yuri pisze:

   manekinen,

   I’m trying to troubleshoot the board, so I’m powering the chip outside of a board and expect to get „No chip in socket” result, but it’s not happening. It’s stuck on „Init programming…”

   Is it a correct behaviour of 2.1X as Russell saying ?

  • manekinen pisze:

   No, you wont get it. The behaviour is good, it waits for respond from patient, there is no timeout for this (but yes i should implement some timeout). Powering it without a patient is pretty pointless.

  • Russell pisze:

   I understand your thought; why power without a patient, but I sometimes do that myself. Circuit wise, would it be feasible to add say, a 10K pull down to ground on RDY pin, or even to vdd. That way at power up RDY pin would set, and when a chip was placed and read button was pushed Doctor would start again. Possible ciruit remedy?

  • manekinen pisze:

   Well, you can add this pulldown resistor if you want (avr dont have internal pulldowns). But this wont solve the lack of „no chip” message, it will still wait for RDY signal. I think i can add a 1 second timeout for RDY in the final update, so it will say „no chip” after not getting this signal after 1 second.

 10. Russell pisze:

  The „no chip” is really nice, but I would rather the circuit not hang in initial programming, looking for a chip that is not present. Like Yuri mentioned, +5 stays high until the RDY is found. It’s an extended 50 Ma draw through the 100R resistor, does heat up a bit. I think it’s a worth while update if you have time, and would be greatly appreciated. Thanks

  • manekinen pisze:

   „no chip” + release the voltages, both of them, because 12V is also present.

  • Russell pisze:

   Sounds good. To be honest I am very pleased with this cicuit now. The ATMEGA FUSEBIT DOCTOR and the Uprog Programmer are two of the best, most useful projects I’ve built lately, Thank you for sharing. Wish I could see the source code, but I understand. These are of course not bugs, but if you are making an update and you feel these would work acceptably, nice little refinement.

 11. sorena pisze:

  hello
  I have a mega32 with a problem. when i press the botton LED is going to turn off .whats the problem?

  • Michał pisze:

   I had the same problem with tiny2313. I used terminal by RS232 and i put uC signature manually. Probably signature of you atmega is broken.

  • manekinen pisze:

   Sorena, check FAQ section first (above), should help.

 12. majid pisze:

  please insert sorce bascom

 13. Ден pisze:

  Большое спасибо за полезный девайс!

 14. Russell pisze:

  Manekinen

  Is there a reason 100R value is used for R25 pull down resistor. A 1K resistor should give the same result with only a 5 milli amp draw instead of 50 MA. I read your old post from December 2010, and why a pull down was needed for Attiny 2313.

  • manekinen pisze:

   You can mod this circuit if you want. If 1K works for you, no problem. 100ohm is guaranteed value for all avr’s.

   And also, 2.12 update is coming up (slowly). This is the last update ever, so if someone has any suggestions etc, please contact me or post in comments.

 15. Russell pisze:

  Here are my thoughts on what is already a great circuit, if this explanation is of help for your final update. I sometimes like to power FUSEBIT DOCTOR without a patient, because powering with a patient, patient is automatically fixed without pushing the start button. This is what’s supposed to happen, but I sometimes like to read what fuses are in terminal before fix, for help in troubleshooting. If I connect powered UART cable to un powered FuseBit Doctor (so Doctor will start in manual mode), Fusebit Doctor seems like it tries to power through UART. So I power FuseBit Doctor with good chip to set RDY, then I can connect UART and broke chip in socket so I can read fuses in terminal, without the chance of reset first. The „no chip” and voltage release are nice refinements, and may already take care of this. If this makes sense to you it may help in how you put your final code together.

  Thanks

  http://forums.adafruit.com/download/file.php?id=13724

  This is not the fanciest version, but how I built mine. I need an adaptor for all chips other than 8 series, my most used chips. I made an adaptor for the Attiny 2313.

  • manekinen pisze:

   Ok i see where is the problem. When i add the no chip timeout, then you be able to connect 12V supply to the board, pass the chip check, and then safely insert your patient without fixing it automatically.

   Your link returns 403 forbidden, i think they require to be logged in to download anything.

 16. drakerus pisze:

  Cześć mam kilka pytań, zrobiłem fusedoctora udało mi się odblokować M32 wiec zakładam że doktor działa. Ale mam następujący problem próbowałem naprawić procki M8, M168 oraz Attiny2313 i tak dla procków M8 oraz M168 doktor rozpoznaje sygnatury procków, mogę zmienić fusy, doktor pokazuje że naprawił procka i teraz po włożeniu tak naprawionego procka do docelowego układu nie da się go zaprogramować (testowałem na usbasp oraz stk200) czy to znaczy ze proc jest do kosza ?? Z kolei Attiny 2313 nie jest w ogóle rozpoznawany – a na pewno jest sprawny bo był wyciągnięty z działającego układu – jaką wersję softu powinienem wgrać do mojego doktora zbudowanego na M8??
  I jeszcze jedno czy istnieje wersja softu do doktora w której terminal działałby z baudrate: 9600?? Jeśli nie to czy można prosić o taką wersję??
  Z góry dzięki z odpowiedz.
  Pozdrawiam,
  D

  • manekinen pisze:

   Cześć

   Jaki błąd zwraca oprogramowanie od usbasp przy próbie zaprogramowania tych procków?

   W jaki sposób 2313 nie jest rozpoznawany? Skąd to wiesz skoro nie masz terminalu (chyba?). Mogą być błędy na płytce, mimo tego że M32 działa.

   Wersja softu oczywiście najnowsza, 2.11.

   Nie ma innych opcji baudrate tylko 4800. A czemu akurat chcesz 9600?

  • drakerus pisze:

   Po kolei:
   Przy próbie programowania tych naprawionych procków dostaję następujące komunikat:

   avrdude: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
   avrdude: initialization failed, rc=-1
   Double check connections and try again, or use -F to override
   this check.

   Terminal oczywiście posiadam w załączeniu screeny z podłączonym do fusedoctora Attiny3213 oraz M8 (PCB sprawdzałem 17 razy i wydaje się że nie ma zwarć ani zimnych lutów).

   Wersja z baudrate 9600 była by pomocna ponieważ w laptopie nie posiadam portu szeregowego (i muszę używać przejściówek – plątanina kabli :( ), za to mam BT oraz moduły bt/rs232 ale te niestety albo mają na stałe ustawiony baudrate na 9600, albo minimalny baudrate jest 9600.

   Pozdrawiam,
   D.

  • manekinen pisze:

   Wygląda na to że procki są naprawione. Płytke masz na pewno ok. Albo masz problem z programatorem ISP (niestabilne zasilanie, długie przewody, itd), albo oba procki mają uszkodzone sprzętowe SPI – mogą paść podczas programowania przez ISP (niedopasowane poziomy napięć, konflikty logiczne). Jeżeli możesz wyeliminować pierwsze podejrzenie poprzez programowanie innej sztuki tego samego modelu, to procki są uszkodzone.

   Następnym razem po prostu wklej tekst z terminala zamiast kombinować ze screenami :)

   BTW wcześniej źle przeczytałem Twój komentarz (jeszcze kawa nie działała), że procki nie są rozpoznawane, ale już się wyjaśniło :)

  • drakerus pisze:

   Oba programatory (usbasp oraz stk200) mam sprawne, kable nie są długie, zasilanie stabilne – z resztą inne procki da się nimi zaprogramować – a wiec obawiam się że zdechło SPI w moich naprawianych prockach. Zastanawiam się nad jedną rzeczą w filmie demo procesu naprawy (trzeba przewinąć do 1m30s) jest podłączony ATTINY 2313 i jest tam takie coś:

   sygnatura jest ff:ff:ff – FAIL!
   trying T2313 pinout – 1E 91 0A
   searching chip .. Attiny2313
   etc…

   A na pierwszym planie pojawia się napis RECOGNIZED AND FIXED – czy to znaczy że pomimo braku poprawnej sygnatury dla tego procka (attiny2313) jest on sprawny ?? Mój ATTINY po włożeniu do fuse doktora i próbie rozpoznania rzucił podobny ekranem jak na filmie, tle że po wyjęciu z fuse doktora przestał działać w układzie z którego został wyjęty :(.

   I jeszcze jedno pytanie mój fuse doktor wyświetla w:

   searchin chip … no names in 8kB ver.
   Na filmie w tym miejscu pojawiają się nazwy procków – czy zatem moja wersja oprogramowania fuse doktora jest OK ??

   Ze screenami musiałem kombinować bo w moim ubunu srodowisko graficzne nie wspiera wszystkich operacji copy/paste :(.

  • manekinen pisze:

   W takim razie, jeśli weryfikacja fusków przebiega pomyślnie a programator ISP nadal ich nie widzi, z 99% prawdopodobieństwem mogę stwierdzić że padły im SPI. Miałem tak raz z atmegą32.

   Co do drugiego pytania, odpowiedź jest w FAQ:

   P: Co w logu robi „Read Signature… FAIL!” oraz „Trying T2313 pinout… OK”?
   O: Wszystkie układy z 20pinami trzeba traktować nieco inaczej. Urządzenie domyślnie próbuje odczytać procesor wg standardowego schematu, i jeśli się to nie powiedzie („FAIL!”), to próbuje schematu dla ukłaów 20pinowych zgodnych z T2313 i dopiero układ zostaje odczytany. Jest to normalne zachowanie, nie jest to żaden błąd.

   To co masz w drugiej linii wklejonego przez Ciebie logu, to jest właśnie sygnatura.

   Nazwy układów nie wyświetlają się w 8kB wersji wsadu, (dla mega8 i mega88) bo się nie mieszczą w pamięci, stąd taki komunikat. Jeśli chcesz aby wyświetlało nazwy, musisz do budowy doctora użyć mega168 lub mega328 i wgrać odpowiedni wsad.

   Mój ATTINY po włożeniu do fuse doktora i próbie rozpoznania rzucił podobny ekranem jak na filmie, tle że po wyjęciu z fuse doktora przestał działać w układzie z którego został wyjęty :(.

   Bo zresetowałeś mu fuski, lub też wykasowałeś pamięć jeśli zworka była założona.

 17. Matt pisze:

  Witam

  Zbudowałem płytkę doctora lecz mam problem z zaprogramowaniem atmegi 8, możliwe że czegoś nie dopatrzyłem ale w pliku AKTUALIZACJA #11, 30.04.2011 nie ma wsadu do eeproma są dwa pliki .bin i .hex ale żaden z nich nie jest opisany eep i nie wiem czy wgrać sam plik hex i ustawić zegar na 1 Mhz i nie ruszać bitu EESAVE?

  • manekinen pisze:

   Nie programuje się eepromu. Wrzucasz tylko flash z pliku hex lub bin.

  • Matt pisze:

   Jednak już sobie poradziłem, wcześniej doctor działał jak chciał i nie wykrywał układu raz się uruchamiał raz nie i myślałem że przyczyną może być źle zaprogramowanego układu ponieważ przeglądałem z milion razy całą płytkę w poszukiwaniu zimnego lutu albo zwarcia a przed chwilą po raz milion pierwszy siadłem przejrzeć płytkę i okazało się że podczas dokręcania złącza ark musiałem troszkę za mocno nacisnąć i plus zasilania oderwał się razem ze ścieżką i lutem od reszty w miejscu gdzie kończyła się cyna, pod lupą nic nie było widać ale jak ruszyłem lutownicą wszystkie piny to okazało się że kawałek ścieżki wstał. Po zalaniu pęknięcia cyną wszystko ruszyło od pierwszego razu :) Dzięki za odpowiedź :)

 18. Russell pisze:

  HI Manekinen

  Any news on your final 2.12 update post date.

  • manekinen pisze:

   I am waiting for response from guy who reported lockbit bug in attiny12 – i need a tester for a fix.

  • Russell pisze:

   Thanks

  • Mr. Solder pisze:

   Hello Manekinen,

   did you receive my email?
   I’m waiting for the fixed firmware to test.

 19. locodelafonola pisze:

  hola amigo……..gracias por compartir montaje util para mi…….realize las placas gracias…..pero he intentado grabar varias veces atmega8……pero sin exito……fusebit incorreto…..no se mucho porque soy principiante no tecnico……perdon……..yo uso ponyprog y si-prog casero (fabricado por mi ) y no poseo mas atmega8L-8pu ( fusebit bloqueados todos ) solo tengo (1) atmega8-16pu……… ¿¿¿¿ serviria ????………..pongo una imagen del ponyprog ..en blanco ……….. ¿¿¿¿ seria tan amable usted de tildar (marcar ) la casillas correctas para yo no equivocarme al grabar ?????…….. la razon de mis errores se debe a la traduccion del idioma polaco (no se )……uso traductor google…. no entiendo bien es mala………un fuerte abazo mio…….desde argentina para usted………juan Witaj przyjacielu… dzięki pod kątem dzielenie przydatne montażu dla mojego… sprawę płyty dzięki… ale czy próbował spalić kilka razy atmega8…, ale bez powodzenia… fusebit incorreto… nie jest wiele, bo jestem początkujący nietechniczne… przepraszam… używać ponyprog i si-prog domu (produkowane przez mój) i nie posiadają atmega8L-8pu (fusebit zablokowane wszystkie) mam tylko (1) atmega8-16pu… będzie służyć?.. .pongo obraz ponyprog…puste… chcieliby chcieliby sprawdzić pola (zaznacz) poprawne I nie pomylić podczas nagrywania?… powodem moich błędów ze względu na tłumaczenie języka polskiego (nie jest)… google Tłumacz .uso… rozumiem, nie jest zły… silne abazo… mój z Argentyny dla Ciebie… John

 20. locodelafonola pisze:

  Witaj przyjacielu… dzięki pod kątem dzielenie przydatne montażu dla mojego… sprawę płyty dzięki… ale czy próbował spalić kilka razy atmega8…, ale bez powodzenia… fusebit incorreto… nie jest wiele, bo jestem początkujący nietechniczne… przepraszam… używać ponyprog i si-prog domu (produkowane przez mój) i nie posiadają atmega8L-8pu (fusebit zablokowane wszystkie) mam tylko (1) atmega8-16pu… będzie służyć?.. .pongo obraz ponyprog…puste… chcieliby chcieliby sprawdzić pola (zaznacz) poprawne I nie pomylić podczas nagrywania?… powodem moich błędów ze względu na tłumaczenie języka polskiego (nie jest)… google Tłumacz .uso… rozumiem, nie jest zły… silne abazo… mój z Argentyny dla Ciebie… John

 21. Tony pisze:

  Dear Manekinen,

  I have made one following your information provided. It’s worked excellent, I have tried burn the different fuse setting with ATtiny2313, 164 and 328P, those were recovered by your great design – fusebit doctor!

  I also used MAX232 (circuit) connecting to the PC (puTTY), the menu is very clear and easy to use.

  This tools is pretty helpful, it will be greatful if you can let me know the information about the LCD (1602) connection.

  I have tried RS->PD3, RW->PD6, E->PB4 and D4->PB0, D5->PB1, D6->PB2, D7->PB3, as the result is NOT working, because I can’t guess which port your are programmed for LCD output.

  Thank you very much for your help.
  73’s
  /Tony.

  • manekinen pisze:

   There is no LCD output. One on the picture was used as debugging tool in very first versions of the program.

 22. Tony pisze:

  Dear Manekinen,

  Thank your reply, its never mind.

  By the way, your fantastic tools help me saved more than FOUR AVR chips from my wrong programmed.

  Thanks again.
  73’s
  /Tony.

 23. locodelafonola pisze:

  drogi przyjacielu… wybacz incistencia…ale popełnić błędy podczas nagrywania fusebit atmega8 medycznych… byłby tak miły mi powiedzieć, czy to jest poprawne?.. .a jeśli nie chcieliby powiedzieć, jaka forma jest poprawne .adjunto zdjęcia płyty wykonane przez moje wielkie dzięki za pomoc… John PD przepraszam (bardzo złego google) tłumaczenie

 24. locodelafonola pisze:

  drogi przyjacielu… wybacz incistencia…ale popełnić błędy podczas nagrywania fusebit atmega8 medycznych… byłby tak miły mi powiedzieć, czy to jest poprawne?.. .a jeśli nie chcieliby powiedzieć, jaka forma jest poprawne .adjunto zdjęcia płyty wykonane przez moje wielkie dzięki za pomoc… John PD przepraszam (bardzo złego google) tłumaczenie

 25. Kawał bardzo dobrej roboty! Wbrew wypowiedzi niektórych poprzedników, urządzenie działa super, i naprawia każdy mikroproc na rys :)
  Na potrzeby testu zablokowałem specjalnie 4 atmegi8, 2 atmegi 32, dwie 16, jedną 168, i 4 attiny 2313 :) z wszystkimi doctorek poradził sobie bez zająknięcia :) Płytka jest dość trudna do wykonania metodą termo-transferową, ze względu na bardzo cienkie ścieżki, i dość małe punkty lutownicze, lecz jest to wykonalne (mój egzemplarz musiałem poprawić cyną zaledwie w dwóch miejscach). Gorąco polecam ten projekt! Oby więcej takich.

 26. Liviu pisze:

  Few years ago i made the doctor. But, now, i don’t know what version. If i read the atmega, can i see the version? or, if i give you, can tell me about?
  Thank you.

 27. Drlivsy pisze:

  Hello, Manekinen,
  Thank you for this project, I feel much mor confident now)
  I’ve bult „shortened” (just Atmega8 and Attiny2313, all I got for now) version of v2h pcb and put in Atmega8 flashed with v2.11 firmware.
  It has cured Atmega8 already. )
  I have a problem working with Attiny2313.
  There are Red lamp or no response at all. One ot two times I’ve seen green lamp (as expected). In terminal I got:
  Init programming…
  I’ve read the FAQ. PCB is checked three times away )
  Attiny2313 is not A index, but older one – Attiny2313-20PU.
  Is it the matter?
  I can say that my unit work a little unstable, aspecially with RS232 connected. (I’m using Pl2303 cable made of some Samsung C100 USB cable – it’s not bad, it has 5v source bilt-in with 34063. (I’m not using this source for FuseBitDoctor))
  The way to improve stability – to push Reset button for a longer than 1sec time.
  Would you give me some directions to fix it?

  • manekinen pisze:

   Please check voltages, and if they are correct, check the pcb again.

 28. kamillosoft pisze:

  Witam
  Mój problem jest taki że gdy chce „wyleczyć” attiny 13 wszystko jest ok procek jest zawsze wyleczony a gdy próbuję leczyć attiny 2313 (który jest nowy i programator go czyta) to w doktorze zapala się czerwona lampka tak samo jest z atmega 8. Co na to poradzić? Sprawdzałem wszystkie ścieżki już 3 razy wszystkie luty są dobre, nawet mikrokontrolery wkładałem w zwykłą płytkę stykową i z goldpinów doprowadzałem wszystkie linie i nic, dalej tak samo z attiny 13 działa a reszta nie rusza

 29. y pisze:

  Witam,

  właśnie pojawiła się u mnie potrzeba wykonania takiego doktora dla AVR. Trochę się bawię z płytką w Eagle i zastanawia mnie kilka detali już na samym schemacie (paczka w wersji 2.11).

  1. w sekcji stabilizatora C2 i C3 nie są połączone dodatnimi końcówkami ze sobą, co sugeruje nota katalogowa 780x, poza tym widzę tam dwa oznaczenia zasilania: Vcc i +5V. Mam to traktować jako błąd i jednak podłączyć linię między tymi kondensatorami?

  2. przy kolektorze T3 pojawia się oznaczenie +12V, które nie występuje nigdzie indziej na schemacie. Czy mam je traktować na równi z V+? Czy to są te same potencjały?

  3. Rozumiem, że optymalnie byłoby wykonać stabilizację +12V (7812) i +5V (7805), wtedy nie ma możliwości przegięcia z napięciem wejściowym? Jak się domyślam, wystarczą stabilizatory serii L o wydajności 100mA?

  Pozdrawiam i gratuluję ciekawego projektu.

 30. Tukmak pisze:

  Mile widziane. dziękuję za lekarza. Odblokować wszystkie swoje MK w SOIC pakietów (ATMEGA8A, ATmega64/64A, ATmega128/128A), ponad 40 różnych elementów. PCB wziął na shuffle i przystosowane do elementów, które były ze mną. Trochę skomplikowane FT232RL ustawienie i przetwornica DC / DC na MC34063. Tak więc posiłki i rozmawiać MK poprzez jedno wejście USB.

 31. Alessandro_IT pisze:

  thanks friend, I realized my copy of your fabulous project! this is super!

  I tried with the ATmega328 doctor, now I ordered the USB converter to try to revive Atmega with „signature damaged” (error fusebit)

  https://www.dropbox.com/s/uj89aocc433b6vr/2014-05-12%2010.21.59.jpg

 32. Mirek pisze:

  Hello Manekinen. I built myself a doctor but I have a problem with it. After inserting the sick ATmega and power connection, immediately begin to heal. Fuses correct and delete the program. All set to factory settings but do everything right and not to push. Can you please advise where to find the error? Thank you very much in advance for your advice and help.

  • Russell pisze:

   The 2.12 firmware update is supposed to address this.

  • manekinen pisze:

   Sorry guys don’t have time to anything. All my projects are frozen since a year. Few days ago i managed to get my computer back from warranty (with all my avr tools etc) so… ehhh… can not promise anything.

  • Russell pisze:

   Mirek,

   2.11 firmware works good, fixed a number of chips. After power up, once first chip is read and fixed, the Uc is reset and all following chips need a start button press to fix. The UART/Terminal mode is really helpful.

 33. Robert pisze:

  Kolejny zadowolony dziękuje za wkład i zaangażowanie. Doktorek działa wyśmienicie. Pozdrawiam.

 34. José Antonio pisze:

  Parabéns! Excelente projeto, recuperei vários AVR „mortos”.

 35. Dabirt pisze:

  Hi,

  Great project, I’m going to build it!

  Question regarding the voltage regulator LM7805. This can provide 5V and 1.5A. Would a L78L05 5V and 0.1A in a nice small TO-92 case be enough? If the 0.1A is too little, how much power does the fusebit doctor need on 5Volt?

 36. David pisze:

  Could you please post the sourcecode or add an link to an repsitory?

 37. ediagauto pisze:

  właśnie postawiłem na nogi Atmege 64a dzięki temu doctorkowi kiedy wellon za 2k zł tego nie obsługuje :)

  dziękuje i pozdrawiam :)))))))))

 38. Piotrek pisze:

  Hej
  zrobiłem układ – działa – super dziękuję. Ponaprawiałem wszystkie Atmega8 zalegające szuflady.
  Pytanie mam o Attiny 26L . Mam sporo tego – pozostałość po serwisie , na pewno są sprawne (w urządzeniu działają ), jednak układ nie wykrywa ich – czerwona dioda po chwili . Doktor jest sprawny , przeglądnięty dokładnie. Zastanawiam się czy to błąd doktora czy też jest jakoś zabezpieczony uC że doktor go nie „wyleczy”
  Pozdrawiam Piotrek

  • Piotrek pisze:

   no dobra ..
   już wiem o co chodzi – mój błąd – inny rozkład wyprowadzeń zasilania itp – sorki za zamieszanie ale dopiero raczkuję w tej dziedzinie.

  • Piotrek pisze:

   a jednak… zrobiłem adapter, sprawdziłem wszystko ścieżka za ścieżką i kicha, doktor układu nie wykrywa, pojawia się 5V na Vcc i 12 na RESET ale nic więcej – mignie zielona i potem czerwona dioda.
   Czy jest potwierdzone że doktor rozpoznaje te układy (Attiny26L)?
   pozdrawia Piotrek

  • manekinen pisze:

   Musisz odczytać log z terminala, wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej.

  • Piotrek pisze:

   Zrobiłem terminal, podłączyłem zgodnie z opisem .
   Teraz widać jak doktor wchodzi w tryb manualny ( gaśnie dioda ) jednak terminal nic nic nie wyrzuca.
   Próbowałem zestawić połączenie tak jak na dołączonym foto i kicha. Adapterek widać że transmisję przyjmuję ( miga dioda na nim)
   Możesz mi podpowiedzieć jak to połączyć – sorki za lamerskie pytanka ale jak zaznaczyłem – to moje trudne początki ..

  • manekinen pisze:

   Odłącz terminal od doctora, i w terminalu zewrzyj piny TX i RX. Przy wpisywaniu znaków w konsoli powinny one przechodzić przez te piny i wracać do komputera, pojawiając się w owej konsoli. Jeśli tak jest to terminal działa.

   Następnie ustaw terminal tak (dla wersji 2.11):
   baudrate: 4800
   parity: none
   databits: 8
   stopbits: 1
   handshake: none

   I po podłączeniu do doctora wszystko musi grać :)

 39. krawacik3 pisze:

  Witam, czy jest możliwość udostępnienia softu doktora na ATMega16A? Posiadam tylko taki sprawny.

 40. john paterson pisze:

  I notice that the firmware has a .hex and a .bin file. is the .bin file the eeprom memory contents?

  • manekinen pisze:

   They are the same (flash), pick one suitable for your programmer.

 41. Brian Comtpon pisze:

  Your drill hole on the IC1 regulator almost cuts one of the power traces completely in two

  (look at the centered hole in the very bottom of the board

  https://644db4de3505c40a0444-327723bce298e3ff5813fb42baeefbaa.ssl.cf1.rackcdn.com/uploads/project/bottom_image/97LWVU4r/i.png

  • manekinen pisze:

   Do not drill it. Or mod the pcb if you want to order it from somewhere.

  • Brian Compton pisze:

   Already have…thanks

   Either way..thanks so much for your dilligent work and AWESOME deign! Incredible!

 42. Maciek Szelągowski pisze:

  Jestem bardzo początkujący,zacząłem robić płytkę (moja pierwsza płytka drukowana) i mam prośbę jakby ktoś napisał mi jaką komendą mam zaprogramować atmega 328p przy użyciu avrdude i programatora usbasp.

 43. Nikki81 pisze:

  Please can you tell me what fuse bits I need to use for the atmega8 for the firmware

 44. KMCP pisze:

  Witam
  czy da sie ten układ dostosować żeby szło naprawić ATTINY10

  Pozdrawiam

  • admin pisze:

   Chodzi o bit RSTDISBL? Jeśli został włączony (0) to zamiast stanu niskiego należy podać na niego +12V aby procesor mógł wejść w tryb programowania. Do programatora można dodać dwa tranzystory, tak aby załączały one +12V z zewnątrz podczas stanu niskiego na ich wejściu – tak jak jest zrobione to w doctorze. Ale lepiej sprawdź jak się to dokładnie odbywa bo piszę teraz z pamięci :)

   Fusebit doctor nie będzie obsługiwał tych maluszków.

 45. DDD pisze:

  Can’t find any source code for the firmware. Where is it?

Dodaj komentarz

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Dodaj obrazek / Add image