Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) – napraw fusebity

mega_fusebit_doctor_1Atmega fusebit doctor, jak sama nazwa mówi, to urządzenie do naprawienia nieumiejętnie przestawionych fusebitów w mikrokontrolerach z rodziny AVR. Największymi problemami jest ustawienie nieprawidłowego źródła zegarowego (fusebity CKSEL), wyłączenie programowania SPI (fusebit SPIEN), lub ustawienie pinu reset w tryb I/O (fusebit RSTDISBL). To proste urządzenie w ułamek sekundy naprawi mikrokontroler nadając mu ustawienia fabryczne.

Programowanie wysokonapięciowe

mega_fusebit_doctor_3O ile w pierwszym wypadku można poratować się generatorem zegarowym lub generatorem RC/kwarcowym, to w drugim i trzecim przywrócenie mikrokontrolera do życia nie jest możliwe przy pomocy programatora szeregowego SPI. Mało osób decyduje się na budowę programatora równoległego, a to dla tego że jest niewygodny w użyciu, a to dla tego że taniej kupić nowy mikrokontroler niż się bawić w jakieś naprawy. Na dłuższą metę jednak, zbudowanie tego urządzenia okazuje się bardzo dobrym pomysłem.

Przedstawiane urządzenie wykorzystuje możliwość programowania równoległego oraz szeregowego wysokonapięciowego. Są to metody programowania pozwalające dobrać się do układu z wyłączonym resetem czy isp:
HVPP = high voltage parallel programming = wysokonapięciowe programowanie równoległe.
HVSP = high voltage serial programming = wysokonapięciowe programowanie szeregowe.

Lista obsługiwanych układów:

Urządzenie obsługuje obecnie 145 układów, choć nie ze wszystkimi było testowane. Testowane układy są podświetlone na zielono. Zgłaszasz problem – wydaję poprawkę :)
1kB:
AT90s1200, Attiny11, Attiny12, Attiny13/A, Attiny15
2kB:
Attiny2313/A, Attiny24/A, Attiny26, Attiny261/A, Attiny28, AT90s2333, Attiny22, Attiny25, AT90s2313, AT90s2323, AT90s2343
4kB:
Atmega48/A, Atmega48P/PA, Attiny461/A, Attiny43U, Attiny4313, Attiny44/A, Attiny48, AT90s4433, AT90s4414, AT90s4434, Attiny45
8kB:
Atmega8515, Atmega8535, Atmega8/A, Atmega88/A, Atmega88P/PA, AT90pwm1, AT90pwm2, AT90pwm2B, AT90pwm3, AT90pwm3B, AT90pwm81, AT90usb82, Attiny84, Attiny85, Attiny861/A, Attiny87, Attiny88, AT90s8515, AT90s8535
16kB:
Atmega16/A, Atmega16U2, Atmega16U4, Atmega16M1, Atmega161, Atmega162, Atmega163, Atmega164A, Atmega164P/PA, Atmega165A/P/PA, Atmega168/A, Atmega168P/PA, Atmega169A/PA, Attiny167, AT90pwm216, AT90pwm316, AT90usb162
32kB:
Atmega32/A, Atmega32C1, Atmega323/A, Atmega32U2, Atmega32U4, Atmega32U6, Atmega32M1, Atmega324A, Atmega324P, Atmega324PA, Atmega325, Atmega3250, Atmega325A/PA, Atmega3250A/PA, Atmega328, Atmega328P, Atmega329, Atmega3290, Atmega329A/PA, Atmega3290A/PA, AT90can32
64kB:
Atmega64/A, Atmega64C1, Atmega64M1, Atmega649, Atmega6490, Atmega649A/P, Atmega6490A/P, Atmega640, Atmega644/A, Atmega644P/PA, Atmega645, Atmega645A/P, Atmega6450, Atmega6450A/P, AT90usb646, AT90usb647, AT90can64
128kB:
Atmega103, Atmega128/A, Atmega1280, Atmega1281, Atmega1284, Atmega1284P, AT90usb1286, AT90usb1287, AT90can128
256kB:
Atmega2560, Atmega2561

Opis:

mega_doctor_renderUrządzenie jest niezwykle proste i tanie w budowie, wystarczy tylko Atmega8 (lub kompatybilny, patrz dalej) w roli doktora, dwie diody LED, zworka, stabilizator, tranzystory. Wystarczy podłączyć „uwalony” uC i wcisnąc przycisk START a układ wykona żądaną operację i nasz pacjent zostanie przywrócony do życia. Na płytce znajdują się trzy gniazda, dla procesorów zgodnych pinowo z atmega8, atmega16, i attiny2313 – czyli takich najpopularniejszych. Dodatkowo na płytce znajduje się złącze goldpin żeńskie z wyprowadzonymi wszystkimi potrzebnymi sygnałami, do podłączania adapterów:
#1 HVPP adapter” jako rozszerzenie HVPP dla procesorów kompatybilnych z 20pin Attiny26 oraz 40pin Atmega8515
HVSP adapter” dla procesorów HVSP 8pin oraz 14 pin attiny, których nie można programować równolegle z powodu zbyt małej ilości pinów.
Istnieje możliwość wykonania własnych dodatkowych adapterów pod inne rodzaje procesorów w obudowach DIP czy też SMD. Nie trzeba jednak wykonywać adaptera aby naprawić jeden procek, można to zrobić przy pomocy płytki stykowej łącząc sygnały z odpowiednimi pinami. Jak? Zajrzyj do noty katalogowej twojego AVRa, przejdź do „memory programming” a następnie „parallel programming” – nazwy sygnałów i pinów jak na tacy. Wszystkie piny są podpisane pod podstawką DIP40, a w załączniku znajduje się też projekt „pustego” adaptera. Płytka jednostronna, o wymiarach 55mm x 92mm. Na wierzchniej części należy wlutować kilka zworek, lub, płytkę można wykonać także jako dwustronną. Zasilanie 12V stabilizowane. Rezystory R7 do R23 moga mieć wartości od 100 ohm do 1K, proponuję raczej 330ohm. Należy pamiętać że trzy piny bitów z linii danych są także wykorzystywane przez programator ISP do aktualizacji programu – urządzenie nie będzie prawidłowo działało jeśli np podlutujemy się do nich z programatorem.

UWAGA!
Podczas montażu podstawki DIP40 należy usunąć z niej metalowe złącza od 29 do 37 pinu! Ścieżki przechodzące w tych miejscach nie mogą zostać elektrycznie połączone z pinami włożonego procesora, a biegną tamtędy aby uprościć samą płytkę. Na obrazku po lewej zaznaczyłem które to piny.


Działanie układu:

fusebit_doctor_adapters_4Zworka ALLOW ERASE zezwala na wymazanie całej pamięci w przypadku ustawionych Lockbitów (bez ich wykasowania nie jest możliwe przestawienie Fusebitów). Po podłączeniu układu i wciśnięciu przycisku START program inicjuje tryb programowania wysokonapięciowego. Czy jest to HVSP czy HVPP zależy od konfiguracji sprzętowej, po ludzku mówiąc, układ sam wykryje włożony adapter HVSP i automatycznie będzie w tym trybie pracował. Bez tego adaptera pracuje w trybie HVPP. Pierwsze co układ robi, to czeka na stan wysoki na pinie RDY/BSY co oznacza prawidłowe wejście w tryb programowania. Po tym odczytuje sygnaturę podłączonego mikrokontrolera i sprawdza czy jest w stanie go obsłużyć. Następny krok to wymazanie całej pamięci jeśli użytkownik na to zezwolił. Następnie sprawdzane są lockbity, i jeśli nie blokują dostępu, doktor odczytuje fusebity i porównuje je z fabrycznymi zapisanymi w bazie. Jeśli się różnią, zapisuje te fabryczne, uwzględniając czy dany model pacjenta posiada extended fusebits, czy nie. Niektóre starsze układy AVR mają jedynie jeden bajt fusków – LOW – i to także jest brane pod uwagę. Program na końcu weryfikuje poprawność zapisanych danych i zapala odpowiednią diodę.

Oznaczenia diod:

świeci zielona – fusebity naprawione i zweryfikowane, układ naprawiony. Jeśli jest ustawione zabezpieczenie lockbit, to tylko sprawdza czy fuski odpowiadają fabrycznym, i jeśli tak to także zapali tę diodę.
świeci czerwona – problem z odczytaniem sygnatury, brak układu, lub brak sygnatury w bazie.
migająca zielona – sygnatura odczytana, fusebity się nie zgadzają z fabrycznymi, ale ustawione są lockbity i trzeba zezwolić na wymazanie pamięci aby je naprawić (czytaj dalej).
migająca czerwona – sygnatura odczytana, lockbity wyłączone, ale nie można z jakichś powodów zapisać nowych fusebitów.

Terminal:

Terminal jest tylko opcjonalny, urządzenie działa bez niego a wszystkiego dowiemy się z samych diod…
Na płytce dodatkowo znajduje się złącze opisane jako RS232, jest to wyjście UARTa, podłączając się pod nie, dowiemy się wszystkiego o przebiegu operacji naprawy – przykładowe zrzuty w galerii poniżej. Informacje przez uart są wysyłane na bieżąco. Aby połączyć urządzenie z komputerem, użyć należy odpowiedniego konwertera. Jeśli w komputerze mamy gniazdo COM dla RS232, użyć można prostego konwertera zbudowanego w oparciu o układ MAX232 (np taki). Jeśli używamy laptopa, użyć należy konwertera na USB (może być taki lub taki).

Ustawienia dla terminala:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none

Inne:

prototype_docW roli układu-doktora można użyć jednego z następujących mikrokontrolerów: Atmega8, Atmega88, Atmega88P, Atmega168, Atmega168P, Atmega328, Atmega328P – oraz ich nowsze/niskonapięciowe wersje „A” czy też „L”. Wsady znajdują się w odpowiednio opisanych folderach.
Zasilanie układu to stabilizowane 12V. Większe napięcie może uszkodzić naprawiany układ!

Program został napisany na podstawie opisu programowania równoległego oraz szeregowego wysokonapięciowego, zawartego w każdej z not katalogowych mikrokontrolerów AVR, (memory programming – parallel/serial programming). Projekt rozpoczęty jeszcze w 2008 roku, ale z braku czasu porzucony, teraz (2010) wykonany na nowo. Jeśli szukasz dedykowanego urządzenia do odblokowania procesorów Attiny, sprawdź mój poprzedni projekt, Attiny fusebit doctor. W projekcie ujawniły się jednak błędy a nie jest on już rozwijany z powodu powstania „Atmega fusebit doctor” który obsługuje wszystkie procesorki Attiny. Opublikowałem tam jednak kod źródłowy, i posiłkując się w/w rozdziałem noty katalogowej, można szybko zrozumieć omawiany mechanizm.


Fusebity:

Wewnętrzny zegar 1MHz oraz włączony bit EESAVE, patrz plik README.
Jeśli używasz nowego układu w roli doktora, to nie musisz nic przestawiać ponieważ fabryczne ustawienia są dobre i układ działa już na wewnętrznym 1MHz. Bit EESAVE nie jest konieczny, powoduje on że zawartość pamięci eeprom nie jest kasowana w przypadku aktualizacji programu – w eeprom układ zapisuje licznik naprawionych układów, którego wartość jest słana po rs232 w celach czysto statystycznych. Więc olej ten fusebit jeśli chcesz.AKTUALIZACJA 2.1X DAJE NOWĄ FUNKCJONALNOŚĆ!

Wyślij własne fusebity i lockbity przez terminal, pracuj z układami z uszkodzoną sygnaturą. Jeśli dołączysz pin Tx terminala do pinu RX doctora – tryb manualny uruchomi się automatycznie. Wymaga to aby pin Tx terminala był w stanie wysokim w czasie bezczynności, musi on podciągnąć rezystor ściągający 10K. Jeśli tak się nie stanie (połączenie przychodzące odłączone) to doctor będzie pracował w trybie automatycznym (jak dotychczas).

CO I JAK:
Najpierw, doctor odczyta sygnaturę. Jeśli odczyt się nie powiedzie, poprosi o ręczne jej wpisanie. Wpisz dwa ostatnie bajty sygnatury w HEX (4 znaki) i wduś enter.

Następnie doctor spróbuje odczytać układ na podstawie podanej sygnatury.
Jeśli się powiedzie, wybierz jedną z opcji:
1 – write fusebits – zapis fusebitów wartościami z bufora (początkowo fabryczne).
2 – modify fusebits – opcja pozwala na ręczną zmianę fusebitów, dane w buforze się zmienią. Wpisz jeden bajt w HEX (2 znaki) i wduś enter. Powtarzaj dla każdego bajtu (jeśli istnieje).
3 – set lockbits – wpisz wartość lockbajtu, jeden bajt w HEX (2 znaki) i wduś enter.
Pamiętaj że nieużywane bity zawsze muszą być 1! Np, jeśli chcesz włączyć LB1 i LB2, wpisz FC (11111100)
4 – erase the chip – wymazanie całej pamięci i lockbitów, dla bezpieczeństwa wymagana zworka „allow erase”.
5 – end – zakończ programowanie i zwolnij napięcia – można wyjąć układ.

Zobacz jak został naprawiony Attiny13 z uszkodzoną sygnaturą.
Zobacz jak ten sam układ został z powrotem „zepsuty”.
Nie sugeruj się diodami w trybie manualnym – migają jak chcą :)
UWAGA – Firmware 2.1x WYMAGA aktualizacji płytki do wersji 2h!


Galeria:


Pliki:

POBIERZ – ARCHIWUM wszystkich poprzednich aktualizacji. Wsady + płytki.
Historia zmian w pliku README. -WERSJA SMD TUTAJ-
Nie musisz tego pobierać, najnowszy komplet plików znajduje się poniżej.


POBIERZ – AKTUALIZACJA #11, 30.04.2011:
Program ver.2.11 – poprawki
Fusebity: patrz plik README

Poprawiono błąd nie zapisywania się fusebajta HIGH (dotyczy wszystkich procków!)
To „tylko” literówka którą sieknąłem przy optymalizowaniu programu do 2.10 :)

POBIERZ – Adapter SMD:
4 pola układów, kompatybilnych z: T2313, M8, M16, M128 – wszystkie przetestowane.
Do dociśnięcia układu należy użyć silnych spinaczy do papieru.


FAQ – czyli często zadawane Pytania i Odpowiedzi: (aktualizacja 2014-02-01)

P: Brak żadnego znaku życia, diody się nie zapalają.
O: Poważne błędy na płytce lub źle zaprogramowany procesor.

P: Zapala się czerwona dioda.
O: Procesor nie jest rozpoznawany. Wykonaj pomiar napięć. W czasie bezczynności, zmierz napięcia na liniach +12 RESET oraz +5 SUPPLY w złączu goldpin żeńskim – powinny wynosić 0V, lub być bliskie 0V. Po naciśnięciu przycisku START, napięcia te na czas około sekundy powędrują do wartości bliskich +5V oraz +12V. Jeśli jest inaczej, upewnij się że użyłeś dobrych tranzystorów i wlutowałeś je poprawnie.

P: Zapala się czerwona dioda.
O:Błędy na płytce, ścieżki są gęsto upakowane i bardzo możliwe że jest gdzieś niewidoczna przerwa, zwarcie, lub zimny lut. Sprawdź wszystko miernikiem, ale DOKŁADNIE.

P: Zapala się czerwona dioda.
O: Podłącz urządzenie do terminala aby odebrać log z naprawy. Wciśnij start aby odebrać dane.

P: Odebrano „Init programming…” i nic więcej – LUB – odebrana sygnatura to „00 01 02″ lub „FF FF FF”.
O: Włożony procesor jest uszkodzony, lub występują błędy na płytce – patrz wyżej.

P: Odebrana sygnatura to „1E 90 00″, ” 1E 1E 1E”, lub coś podobnego (przypominającego sensowne dane)
O: Włożony procesor jest sprawny, inicjuje się, na płytce są zwarcia na liniach DATA, BS, XA.

P: Zapaliła się zielona dioda / odebrano „Verifying… – OK!” ale procesor nadal nie działa w zwykłym programatorze
O: Fusebity na 100% zostały naprawione, procesor posiada uszkodzony sprzętowy SPI lub posiada inne uszkodzenie.

P: Co w logu robi „Read Signature… FAIL!” oraz „Trying T2313 pinout… OK”?
O: Wszystkie układy z 20pinami trzeba traktować nieco inaczej. Urządzenie domyślnie próbuje odczytać procesor wg standardowego schematu, i jeśli się to nie powiedzie („FAIL!”), to próbuje schematu dla ukłaów 20pinowych zgodnych z T2313 i dopiero układ zostaje odczytany. Jest to normalne zachowanie, nie jest to żaden błąd.

P: Co na początku logu robią krzaki typu „<[2J" ? O: Jest to sekwencja czyszczenia ekranu terminala, w ustawieniach włącz emulację „VT100″.

P: Próbuję wysłać znaki na terminal w wersji 2.10, ale żadne się nie pojawiają.
O: Upewnij się że w ustawieniach terminala opcję handshake ustawiłeś na NONE.

P: Po wpisaniu znaków nie mogę ich zatwierdzić enterem i wpisać kolejnych.
O: Przy wciśnięciu „enter/return” terminal musi wysłać znaki CRLF, sprawdź w jego ustawieniach.

P: To mi nadal nie pomaga, próbowałem wszystkiego i ciągle mam problem.
O: Zapytaj w komentarzach poniżej :) Podaj wersję softu oraz wersję płytki z którymi walczysz. Wklej odebrany log naprawy (w formie tekstowej).

P: Czy rezystory szeregowe 1K (R7 do R23) są tu na prawdę potrzebne?
O: Nie, możesz zbudować układ bez nich. Pamiętaj jednak, że jeśli z jakiegoś powodu pacjent nie wejdzie w tryb programowania i będzie wykonywał swój kod, to konflikt stanów na pinach obydwu mikrokontrolerów może je nieodwracalnie uszkodzić. Te rezystory są zabezpieczeniem przed takimi sytuacjami, i sugeruję zbudowanie pełnego układu wg schematu.

P: Rezystory ściągające linie 12V i 5V (R24 i R27) dosyć mocno się grzeją w trybie ręcznym, układ przez to pobiera sporo prądu, czy mogę je zmienić na jakieś większe?
O: Tak, ale układ może działać niepoprawnie ze wszystkimi pacjentami. Napięcia podczas spoczynku muszą mieć wartości bliskie 0V, a podczas załączania i wyłączania tych napięć zbocza powinny być odpowiednio strome aby zachować zależności czasowe (patrz nota, inicjowanie programowania wysokonapięciowego). Jako że w układzie zastosowane są zwykłe tranzystory bipolarne, te rezystory gwarantują zachowanie powyższych wymogów. Ciekawym przypadkiem z jakim się spotkałem była attiny2313 w której zapisywały się wszystkie fuski oprócz RSTDISBL, ponieważ jak się okazało poprzez nieodpowiednio strome zbocza napięcia 12V, procesor prawdopodobnie pracował w trybie równoległym ale nie wysokonapięciowym i nie pozwalał na zmianę tego fuska – jest to moja własna interpretacja także mogę się mylić.

P: Mój procesor jest odczytywany ale doctor nie może zmienić w nim fusebitów, mimo tego że mam założoną zworkę allow erase.
O: Jeśli programator ISP również nie potrafi zmienić fusków ale je odczytuje, to pacjent jest uszkodzony i nic z tym nie zrobimy.

P: Bez włożonego pacjenta układ zachowuje się dziwnie, zawiesza się, a jak przystawię palec do płytki to rusza.
O: Układ nie jest przeznaczony do pracy „na pusto”. Dzieje się tak, ponieważ przy próbie inicjacji trybu wysokonapięciowego, układ czeka na stan wysoki od pacjenta na pinie RDY. Pin ten nie jest ściągnięty do masy i zachowuje się jako wejście o wysokiej impedancji, dla tego ładunek elektrostatyczny z palca jest odczytywany jako stan wysoki i układ rusza dalej z programem.

P: Nie wyświetlają mi się nazwy układów w logu, zamiast nich jest „no names in 8kB ver”.
O: Nazwy nie są wyświetlane przy korzystaniu ze wsadów 8kB, t.j. dla atmega8 i atmega88 – ponieważ nazwy nie mieszczą się w ich pamięci. Jeśli zależy ci na wyświetlaniu nazw, użyj układu atmega168 lub atmega328 i wgraj odpowiedni wsad.

ZAWSZE wgrywaj najnowszą wersję wsadu. Pliki hex oraz bin to wsady dla pamięci flash, użyj jednego z nich. Pamięci eeprom nie programujemy.

Русский перевод – Евгений из GetChip Блог.


Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) – napraw fusebity
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

1 133 Comments

 1. Fantasy, Did you set the jumper so it can Write?. Flashing green usually means signature ok, fusebits are wrong. Lockbits enabled, chip erase permission required. There is a guide up at top part of this page.

 2. Thank you for your wonderful project!!! i builded the circuit on breadboard and i rescued one atmega8A and one atmega328P (both dip socket). its working good. Then i used to try on TQFP ic’s and no luck! i double checked connections but same result. i connected pind from datasheet same as dip socket names. am i doing something wrong? thank you in advance…

  • Did not understand how to connect atmega2560 if you can tell me .
   thank you

  • Another successful breadboard built :) If you just swap DIP and TQFP chip there and it works only with DIP, maybe your TQFP chip is dead? I mean fried dead.

 3. the socket oft the Mega16/32 is very near to the Tiny2313.
  So I can’t use it with Textool-sokets. Now I have made a external socket for the Mega16/32, and do not placed it on the main board.
  Maybe it is possible to make the 1k resistors smaller, so there is more place between M16/32 and T2313.
  I have stand up the 7805 to have more place for a additional 5-to-12-Volt-converter. Just single in line: GND, 5V in, GND, 12V out ;-)

 4. I am trying to revive an ATMEGA328p. I assambled everything on a breadboard (for IC1 I am using Atmega8 and my bricked Atmega328p is connected as IC4), I haven’t powered yet because I don’t understand one thing in the schematic: on IC4, in 9 is Xtal1 but on the IC2 Xtal1 is marked as pin 9 and as pin5 too. Which pin of IC2 do I have to use?
  Thanks!

  • OK, my bad, after pushing so many Dupont wires in the breadboard I missed the right notation… pin 9 on IC2 is DATA6 as a matter of fact.

 5. Hoooray, it worked! My 328p is alive again. This little great device worked at the first try even my build was an sophisticated „octopus” breadboard :))

  • Hi, sorry for delay in answer, but i see you solved it out. It looks messy, no surprise you had problems with it :) This circuit is a bit tricky and should be made on a pcb, well you can make yourself one, you never know when it might be handy :)

  • @Admin
   Hello again,
   I built this great device on a dedicated PCB (you are so right, never know when it is needed) after I successfully previously tested on a breadboard. Even you shared the entire Eagle file, I preferred to redesign the hole board from scratch to fit my needs, I work more frequently with ATTINY13 DIP8 so I did not want to use any pinout adapter for these chips.
   OK, everything is working well as far as I tested, I could communicate with the PC, I could even write fuses manually for an ATMEGA8 chip… I guess the board is in working condition. Still, I have a problem… the board can’t „see” any of ATTINY13 chips. I tried 2 of them but no luck, the error message is something like „could not read signature… tried 2313 mode….” sorry but I can’t remember the exact error message.
   How do I connect the ATTINY13 chip? Are they OK as I highlighted with yellow in the picture I attached?
   I used the info in this archive: „UPDATE #11, 30.04.2011″

   Thank you!

  • I could not attached more pictures in the previous post so here’s my home-brew PCB :)…

  • … and this is my assembled board. I have one more question: I used a TO92 package for the 7805 IC (this is rated about 100mA), could this be a problem (besides the dissipated heat)? As I said, I tried to heal (as a matter of fact the chip was OK, I just made some tests) an ATMEGA8 and everything went OK.

  • Once again I’ve solved myself the problem: eventually I noticed that on SV2 pin row I had to connect pins 6 and 8 (OE and XTAL1). The the Doctor works with ATTINY13 too.

  • Hi.

   I see you figured it out. Yes XTAL1 and OE are the sensing lines for HVSP adapter. Remember that you need to disconnect them when repairing HVPP chip.

   78L05 is sufficient for this task, it will work.

   Very nice home made PCB build :)

  • OK, I don’t know too many advanced things about microcontrollers :(… I studied Attiny13’s datasheet and I was looking for some correspondent pins for high voltage programming, something as on doctor board: OE, RDY, BS1… but there where just SDI, SDO, SCI… and I did not know which goes to where. Well, in the meantime, I discovered that high voltage programming can be serial or parallel and some MCUs suport just one of them, like Attinny13 which works with HVSP. But what solved my problem was studying more closely your adapter schematics and only then I noticed the connection between those 2 pins (OE and XTAL1).

 6. where can purchase pcb please ?

  thank you

 7. Добрый день! Транзисторы bc557 обязательно должны быть установлены в инверсном режиме? На печатной плате перепутаны вход +12 В и выход относительно принципиальной схемы – это имеет значение? Спасибо.

 8. well, actually the baudrate for the serial is 38400, not 4800

 9. Michael Burton

  I’m using a ATmega328P-PU.
  Do I need to set any fuse bits

 10. Fritz-Walter Schöllchen

  Dear Mr.,

  I built the atmega hvpp fusebit doctor_update11 with its own printed circuit board and have the following questions:
  -what exactly from the red and green LED appears?
  – is necessary to change fusebits and lock bits using a terminal program or a reset to the factory settings only with the FUSEBIT DOCTOR is possible?
  – it is true that the voltage at IC2-PD7(AIN1) 5 volt and IC2-PD5(T1) is 0.03 volts when not actuated switch S1 and SV2 PIN11 11,995 Volt , SV2 PIN10 are to measure 4,9975 voltage?
  Or must, the voltage switch S2 is not actuated SV2 PIN11 and SV2 PIN10 be as described on your Web site, each about 0 Volts ?

  Best regards
  F.W.Schöllchen

 11. hi Dear
  i built this great project three years ago and its worked good. but it doesn’t work now!!
  both leds are off . i changed every part’s and built 2 new pcb but same result . I’m sure no Critical bugs on pcb . thanks for support

 12. Works like a charm! Thank you very much!

 13. Thank you *so* much. You rescued my ATmega1284P! I wired up a breadboard from the schematic and found programming highly unreliable until I removed the 100R pull-down on the +5V BC557 after which it worked first time. Thank-you!

 14. Mam problem z połączeniem z terminalem, jak nacisnę przycisk na płytce to w terminalu pojawiają mi się same zera.

  • Nie napisałem że firmware mam 2.11

  • Spróbuj może innego terminala? W tym jest taka mnogość opcji że łatwo o pomyłkę. I oczywiście używasz konwertera TTL a nie RS232?

   A jak nie, to spróbuj użyć innej atmegi jeśli masz, może w tej wewnętrzny zegar jest tak słabo skalibrowany że baudrate uartu za bardzo odbiega od tego ustawionego.

 15. Jakiego terminala używasz ? Jaki terminal nie ma tylu opcji, bo nie wiem zbytnio co wpisać w google.

  • Sprawdź Hyper Terminal – prosty do bólu i nigdy nie miałem z nim problemów.

 16. Tak używam konwertera RS ttl , na max232 którego kupiłem u chińczyka za 1$. Jak nie zadziała to sklece coś sam.

 17. hi
  locked ATmega8 a programmer or software needed to read and write
  thanks

 18. Hello, where can i find the pcb for dip8 and 14 adapter?

 19. U ab_so_lu_te_ly ROCK!!!!
  fuse dead 328p cured by a 328p doctor

  thank you so much

 20. another happy camper here :)
  the PCB turned out AMAZING!
  still stuck on Init programming…, but Im confsure its just a stupid short circuit somewhere. I also have to remove some pins on the big mega tho.
  btw, PLASTIK laquer makes this board look sooooo nice :D
  Dziękuję

  • Check the FAQ.

   Also, it should work with 40pin chips without removing those pins, check it :)

 21. I made this project and it works great, I ordered pcb and minimum order 3, so I have 2 to sell if anybody is interested. send me a email.
  Al

  • fjdejonge36@gmail.com

   Hello Alnoor,

   I am interested in 1 of them.
   But what is the price for it.
   Please let me now.
   Many thanks.
   Frans

  • Good day! I would have bought one fee. Sincerely, Marat!

 22. Please share source code

 23. Witam, zmodyfikowałem sobie dość mocno Twoją płytkę (w zasadzie powstała od 0). Mógłbyś rzucić na to okiem? Może komuś oswojonemu z lutownicą ta płytka będzie odpowiadać. Na razie istnieje to tylko jako projekt, ale może się niedługo zmobilizuję i wykonam prototyp.

 24. Sory za syf w komentach, ale co chwile jakiś błąd wyskakuje.

 25. Lukas Konarski

  Hello. Your project is extremely usefull.
  Congratulations!
  My question is: did you tried to recover Arduino Pro Mini or Arduino Nano board?
  Do I need to unsolder something? For example R&C connected to Reset pin?
  Of course I need to connect Xtal pin somehow..

 26. I recovered 8515 by building the adapter board.
  worked great

 27. Hi, first awesome work dude! thi is a mad project!
  Can you please make a guide how to connect the lcd to it as you have on the Picture?
  Thanks

 28. Lukas Konarski

  Great job Pawel!
  I recovered DIL28 Atmega328P, Arduino Pro Mini M328P and also Arduino Nano M328P using your FuseBitDoctor.
  No extra soldering or desoldering needed on those Arduino boards.
  Only need is connecting XTAL1 pin using sharp needle.

  B.R. Lukas

 29. Super układ, naprawił mi fusebity w Atmega 328. Polecam! ;)

 30. Devdatt Khaire

  I’m having device signature problem for ATmega1284P, my doctor chip ATmega8 detects it but when asked for manual entering of signature on serial terminal (1E 97 05 is signature for ATmega1284P), Doctor returns some garbage characters on terminal and dose not proceeds (Doctor chip Hangs).

  • Well i don’t know, your M1284P is NOT recognized at all, if it was, then doctor would not ask for manual signature. When typing signature in, type two last bytes and hit return, it should proceed. This garbage chars could be caused by UART timing error, maybe your mega8 is running far from 1MHz, maybe try another one? And try to test the circuit with some known good patient.

  • Devdatt Khaire

   Thanks for reply Admin. I have tested my circuit with ATmega16 (patient), Doctor (Atmega8) recovered ATmega16 successfully. But the problem is ATmega16’s signature was detected by Doctor and for ATmega1284P it fails. I think my ATmega1284P is Damaged. And one more question, can i use ATmega8 firmware on ATmega8L TQFP ?

  • Yes of course you can, the L just stands for low-voltage version, all the logic is identical if the signature is the same.

   Your M1284P is permamently damaged or the connections are bad. A guy from previous comments confirms that this avr is working with doctor http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/comment-page-11/#comment-53549

 31. Great project! I made mine replacing the bc547 and bc557 by 2n3904 and 2n3906 and I did only have 0.1uf (104) capacitor for use with the 28 pins socket. It’s ok to do that?

  Also witch software you used to create the 3d model of the board?

  https://www.dropbox.com/sh/mxwwzmb6swukdke/AAA-dOAkcjrLk9J8oGUcju08a?dl=0

 32. *which

 33. hi from France
  thank you for this tool , it saved me many times, the reset program via the serial port is a must

 34. maciej_333

  I tested it with ATTINY2313 and ATTINY4313. Everything works good so 4313 should be change to green on list of supported devices.

 35. Śmiga jak ta lala

 36. Miałem problemy z uruchomieniem układu, sygnatury były 01 02 03 jak z faq, układ przez rs232 zgłaszał wszystkie etapy ale nic się nie naprawiało. Sprawdzałem pod mikroskopem połączenia i luty, wszystko było ok. Sprawdziłem dla pewności testerem ciągłości w multimetrze i okazało się, że jedna ścieżka nie przewodzi prądu całkowicie, stwarza opór. Oglądałem ją dokładnie pod mikroskopem i wygląda najnormalniej w świecie, wsadziłem w to miejsce przewód izolowany łącząc ze sobą konkretne piny i układ zaczął działać jak należy, uratowałem od zapomnienia już 3 atmegi8 :-)

  Dzięki!

 37. Hi, first awesome work dude! thi is a mad project!
  Can you please make a guide how to connect the lcd to it as you have on the Picture?
  Thanks

 38. Cześć.

  Mam ATmega8 prawdopodobnie z uszkodzoną sygnaturą – AVRdude zawiesił się w trakcie programowania i klops. :(

  Fusebit Doctor (którego z powodzeniem stosuję już od roku) w wersji sprzed aktualizacji 2.1x niby naprawia ją (najpierw bardzo króciutko mignie czerwona, a następnie zielona dioda świeci się światłem ciągłym).

  Niestety pomimo tego programator nie rozpoznaje sygnatury tak naprawionego mikrokontrolera:

  avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
  avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
  avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
  avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
  avrdude.exe: Device signature = 0x000000
  avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
  avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
  avrdude.exe done. Thank you.

  Mikrokontroler podłączony prawidłowo programator sprawny – inne Atmegi8 obsługuje bez problemu.

  Sądzę więc, że uszkodzeniu uległa sygnatura dlatego chcę zrobić wersję 2.1x by ją ręcznie ustawić. A może się mylę?

  Jak dokładnie rozumieć:

  „Wymaga to aby pin Tx terminala był w stanie wysokim w czasie bezczynności, musi on podciągnąć rezystor ściągający 10K. Jeśli tak się nie stanie (połączenie przychodzące odłączone) to doctor będzie pracował w trybie automatycznym (jak dotychczas).”

  Jak mam wymusić ten stan wysoki na pinie TX w terminalu (używam Realterm)?
  Jak rozumieć czas bezczynności?

  Pozdrawiam

  • Już sobie poradziłem. Układ miał wyzerowaną sygnaturę oraz fusebity, a stan wysoki na pinie TX wymusił port RS232 komputera. Dziękuję za czas, który poświęciłeś na opracowanie i upublicznienie Doctora :)

 39. My finished fusebit doctor. If helpful, I used ksp2222-NPN and PN2907A-PNP transistors, and Atmega 328P-PU Doctor chip. For resistor R7 to R23, used 470 ohm. Also used 470 ohm for R25 instead of 100 ohm pull down resistor; stays cool, only dissipates .05 watt instead of.25 watt, and communicates with Attiny 2313.

  • Terminal window from Attiny 2313. Just remember, if fusebit doctor is powered without patient chip, circuit will hang in initial programming, Just install patient and push start. If powered up with a patient chip in socket, fusebit doctor will reset Uc without pressing start button, then reset for next chip. If you want to read fuses of bricked Uc in terminal before reset, don’t power doctor with that chip installed in socket.

 40. hi i got 2 questions
  i was looking on pcb eagle after i removed the words to see whats done i notice there is 2 or 3 tracks that are not completed are they like that?
  also the atmega8 that then u will program it to burn the fuses, can it be used atmega328p or does it need to be the atmega8?

 41. sorry forgot to post pic with the missing track lines

  • Push RATSNEST button and ground plane will fill in missing ground traces. You can use Atmega 328, just need to burn fuses to L-62, H-D1, E- FF or 07 depending on programmer. Need to use correct .hex or binary file for chip you are using. Fuses for Atmega 8 are L-E1, H-D1. That information is in the readme file from update 11 ZIP, as well as all 8 series firmware files.

 42. awsome just seen it,im very new to this so sorry my question hehe
  yes ratsnake have field the ground traces, i see also the firmware for the 328p a bin file and a hex, how do i then set up the bin and hex file does the fuse doctor have a program or a arduino sketch to upload the correct info to the atmega chip?

  • You will need a programmer to flash the Atmega chip, there are numerous types available. I often use USBTINY 2313 programmer in conjunction with AVRDUDE in a command line. Spark fun has pocket programmer, cheap, and works great. There are numerous tutorials on spark fun (www.sparkfun.com) that will help . The .bin (binary) and .hex (hexadecimal) are the same program, just different formats. You also set fuses through programmer. Once you make fusebit doctor, you can set fuses with it. I’m not much of an arduino man, but there are sketches to program microcontrollers.

 43. thanks alot Russel for the info i will look into it, for what i understand i will need to use avrdude burn the fuses and flash the hex file into it, maybe i can use arduino has a isp or use a usBasp to do it, i was asking cause i found this tutorial using a fuse doctor on breadboard and there its a scketch to use on arduino ino file

  http://fritzing.org/projects/rescue-avr-mcus-with-wrong-fuse-settings

  apreciate all the help mate

 44. crazy4volvo

  I just fixed a Arduino Mega R3 (Atmega2560-16AU) clone – some black magic has to be used (maybe 1k resistors are too much?) and some soldering work was needed, but finally fusebit doctor fixed it! Thanks manekinen for sharing ths wonderful project!

 45. peter morgan

  Do you sell completed boards for attiny 2313 repair and if yes how much are they and how to buy

 46. Witam
  Zbudowałem tego doktora ale jest problem bo nie działa poprawnie tz odblokowałem 5 z 9 prockow ale te diody nie świecą tak jak powinny tz wygląda to tak od pale doktora bez procka do leczenia mignie dwa razy zielona po czym zapala się czerwona i się świeci a w terminalu dostaje taki komentarz jak na zdjęciu

  • Jeśli odblokował 5 procków to znaczy że działa poprawnie.

   W trybie manualnym diody nie odzwierciedlają faktycznego przebiegu naprawy.

   Komunikat w terminalu: czekasz na inicjacje programowania procesora, którego nie włożyłeś. Nie wiem tylko skąd tam te <0>, być może wewnętrzny oscylator się za bardzo rozjechał i są błędy uart ale nie ma to wpływu na przebieg naprawy. Po za tym używasz nieaktualnej wersji wsadu.

 47. Jak to nie aktualnej ?
  Pobrałem ten katalog gdzie jest chyba z dziesięć wersji od najstarszej do najnowszej zrobiłem PCB i wgrałem wsad jeśli to nie jest najnowsza wersja prosił bym o udostępnienie lub wskazanie gdzie ja znajdę
  Jeśli byś chciał to możesz wysłać na
  kulamario@yahoo.ie

  • Wsad 2.11 jest na tej stronie w sekcji PLIKI. Przeczytaj co pobierasz :)

 48. Witam
  Aktualizowałem soft do 2.11 nadal jest ten sam komunikat a jak wkładam sprawną atmege to mam taki komunikat

  • Najpierw piszesz że odblokowałeś 5 procków, a teraz że nie działa ze sprawną atmegą. Podajesz sprzeczne informacje.

 49. Mr. Transistor

  Is HVP applicable when the system clock fuses of the controller is misconfigures?
  (Or just reset, eeprom etc.)

  I mean, when the clock pulse doesn’t work, how should the controller react to anything.

  • HVPP protocol bypasses any fusebit setting, it is designed in this way, so fuses can be 100% messed up and it will still communicate.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są: